Newsfeed

Development for community

back Return to news

Występujemy na Pixel Heaven Fest!

calendar 7 September 2021
In short

Pixel Heaven Games Festival & More to największe w Polsce i jedno z największych w Europie corocznych wydarzeń dedykowanych branży gamedev, na które składają się m. in. wyjątkowe wydarzenia na dwóch scenach, wystawa Pixel Expo oraz konkurs Pixel Awards Europe. To jedno z największych wydarzeń dla branży tworzenia gier w Polsce! W ramach naszego projektu, o […]

Źródło:

Pixel Heaven Games Festival & More to największe w Polsce i jedno z największych w Europie corocznych wydarzeń dedykowanych branży gamedev, na które składają się m. in. wyjątkowe wydarzenia na dwóch scenach, wystawa Pixel Expo oraz konkurs Pixel Awards Europe. To jedno z największych wydarzeń dla branży tworzenia gier w Polsce!

W ramach naszego projektu, o którym wspominaliśmy Państwu wcześniej, Ekspert Ośrodka Analiz Cegielskiego wystąpi z prelekcją na temat „Kluczowe elementy umów stosowanych w branży gamedev na przykładzie umowy o portowanie”.

W ramach prezentacji omówione zostaną kluczowe punkty umów stosowanych w procesie tworzenia i dystrybucji gier wideo. Prezentowane zagadnienia zostaną przedstawione w świetle umowy o konwersję gry wideo.

Prelekcję wygłosi Ekspert OAC radca prawny Miłosz Blicharz.

Radca prawny, absolwent studiów prawniczych na WPiA Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Doświadczenie zawodowe zdobywał świadcząc usługi w zakresie obsługi prawnej przedsiębiorców oraz pracując w instytucji finansowej specjalizującej się w udzielaniu pożyczek oraz udostępnianiu składników majątkowych na podstawie umowy leasingu. Doradzał w sprawach dotyczących ochrony znaków towarowych, brał udział w projektowaniu i opiniowaniu umów dotyczących wdrażania systemów IT, wspierał osoby kreatywne w procesach ochrony i komercjalizacji przysługujących im praw autorskich. Jego zainteresowania skupiają się wokół prawa własności intelektualnej, w szczególności wokół prawnej ochrony programów komputerowych oraz złożonych dzieł multimedialnych. Wielokrotnie uczestniczył w konferencjach i warsztatach o wyżej wskazanej tematyce. Autor bloga o tematyce prawnej, skierowanego głównie do twórców gier wideo – www.gamedevlaw.pl.


Zachęcamy do udziału w Konferencji – rejestracja i bilety są dostępne tutaj. Podczas wystąpienia będzie obecny tłumacz języka migowego.

Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Rozwój sektorów kreatywnych.