Oferta

Development for community

Dla pozyskania środków na swoją działalność statutową, Ośrodek Analiz Cegielskiego wykonuje również zlecenia komercyjne.

W ramach swojej działalności oferuje m.in.:

 • Raporty analityczne obejmujące tematy prawne, gospodarcze i społeczne przygotowane przez wybitnych specjalistów w swoich dziedzinach,
 • Przygotowanie ekspertyz prawnych,
 • Przygotowanie projektów legislacyjnych wdrażających rozwiązania wspomagające rozwój polskiej gospodarki,
 • Organizację konferencji naukowych w tematach obejmujących prawne, ekonomiczne i społeczne aspekty szeroko rozumianego obrotu gospodarczego w naszym kraju,
 • Przygotowanie artykułów naukowych w sposób profesjonalny przedstawiających wybrane zagadnienia prawne i gospodarcze,
 • Prezentację w mediach założeń przygotowanych raportów i ekspertyz oraz publikację artykułów prasowych,
 • Przygotowanie newsletterów zawierających kluczowe informacje prawne i gospodarcze przydatne dla przedsiębiorców wraz z praktycznymi komentarzami przygotowanymi przez ekspertów,
 • Organizację szkoleń dotyczących wybranych problemów prawnych i ekonomicznych, w tym zmian prawnych wpływających na warunki prowadzenia biznesu,
 • Doradztwo prawne i gospodarcze dla przedsiębiorców, w tym w zakresie optymalizacji przyjmowanych rozwiązań.
Nasze osiągi
 • Napisaliśmy 94 artykułów
 • Przeszkoliliśmy przeszło 2500 osób w całej Polsce
 • Wydaliśmy 33 publikacji
 • Współpracujemy z 29 ekspertami

Cegielski Center for Analysis

Ośrodek Analiz Cegielskiego działa na rzecz rozwoju polskiej gospodarki. Dzięki wsparciu Darczyńców możemy występować w imieniu polskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych, by bronić ich interesów w procesie tworzenia i stosowania prawa. Jeżeli chcemy być konkurencyjni, polskie firmy i NGO muszą mieć do dyspozycji środki, które nawiązują do najlepszych standardów przyjętych w czołowych gospodarkach Europy i świata.