Misja

Development for community

Common good

Misją Ośrodka Analiz Cegielskiego jest wspieranie takiego rozwoju Polski, który najpełniej służy realizacji dobra wspólnego.

Growth

Zależy nam na dynamicznym wzroście gospodarczym opartym na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych przy możliwie jak najszerszym udziale polskich firm i naukowców.

Tradition

Chcemy, by rozwój Polski odbywał się w zgodzie i z poszanowaniem dla wartości i tradycji, które były źródłem pomyślności naszego kraju.

Freedom

Promujemy rozwiązania, które usuwają krępujące bariery i umożliwiają polskim przedsiębiorcom jak najpełniej wykorzystywać swój ogromny potencjał zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polsk

Patriotism

Naszym celem jest wspieranie rozwoju Polski będącego udziałem jak najszerszych grup społecznych i wszystkich regionów naszego kraju.