Publications

back Return to news

Analiza: „EUROPEJSKA UNIA BANKOWA A INTERES POLSKI”

In short

Czy Polska powinna dołączyć do europejskiej unii bankowej? W najnowszym tekście „EUROPEJSKA UNIA BANKOWA A INTERES POLSKI” Konrad Bonisławski analizuje, jakie korzyści i zagrożenia niesie za sobą uczestnictwo w tym systemie. Czy zewnętrzny nadzór nad polskim sektorem bankowym jest w naszym interesie? Jakie konsekwencje może to mieć dla naszej gospodarki i bezpieczeństwa finansowego?

7 June 2024 admin

Unia bankowa, zapoczątkowana w 2014 roku, to koncepcja rozszerzenia unii walutowej i gospodarczej o wspólny nadzór nad rynkiem bankowym, jednolity mechanizm upadłości banków oraz jednolity system gwarantowania depozytów bankowych. Choć idea ta miała na celu zwiększenie stabilności finansowej w UE, do dziś nie została w pełni zrealizowana, a jej poszczególne elementy budzą wiele wątpliwości.

Obecnie do unii bankowej należą państwa strefy euro, ale mogą do niej dołączyć również inne kraje UE. Polska, mimo formalnego zobowiązania do przyjęcia euro, nadal pozostaje poza strefą euro. Niemniej jednak, polski system bankowy jest ściśle powiązany z bankami kontrolowanymi przez wspólny nadzór europejski, ponieważ wiele z tych banków działa na polskim rynku. Dodatkowo, regulacje dotyczące uporządkowanej upadłości banków, obowiązują w Polsce od niemal 10 lat.

Według autora naszej analizy Polska nie ma szczególnego interesu w poddawaniu swojego sektora bankowego zewnętrznej kontroli. Nasz kraj, mający wciąż niedobory kapitału i niski poziom inwestycji, może stracić narzędzia do wspierania swojego rozwoju poprzez polityczne wykorzystanie sektora bankowego. Własne organy regulacyjne, takie jak bank centralny i organy nadzoru makroostrożnościowego, są wystarczająco niezależne, by reagować na lokalne kryzysy, które mogą przebiegać inaczej w różnych krajach UE.

Jednolity nadzór bankowy, w obliczu napięć, może stać się narzędziem kontroli nad peryferyjnymi krajami UE, co nie jest w interesie Polski. Polska powinna więc z ostrożnością podejść do uczestnictwa w europejskiej unii bankowej, biorąc pod uwagę zarówno potencjalne korzyści, jak i zagrożenia.

Autorem publikacji jest Konrad Bonisławski, radca prawny i audytor wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych, specjalista prawa gospodarczego i finansowego oraz publicysta. Jest ekspertem Centrum Myśli Gospodarczej i komentatorem portalu Nowy Ład. Autor licznych publikacji, raportów i analiz z zakresu myśli politycznej i ekonomicznej, prawa administracyjnego, gospodarczego i europejskiego.

Zapraszamy do lektury całej analizy, aby lepiej zrozumieć, jak europejska unia bankowa wpływa na interes Polski.

Pobieram analizę

Zachęcamy do wspierania Ośrodka Analiz Cegielskiego i naszych ekspertów, dzięki którym mogą powstawać rzetelne analizy i inspirujące rozwiązania. Dołączając do naszych Darczyńców, wspierają Państwo rozwój merytoryczny i profesjonalizm w analizie zagadnień kluczowych dla Polski.

Wspieram