Projects

Centrum rozwoju rolnictwa

back Wróć do projektów

Centrum rozwoju rolnictwa

In short

Centrum Rozwoju Rolnictwa Ośrodka Analiz Cegielskiego powstało, aby wspierać polskich rolników oraz cały sektor rynku żywnościowego w Polsce. Zależy nam by rolnictwo w naszym kraju było konkurencyjne w skali globalnej dzięki wysokiej jakości produktów spożywczych i zaawansowaniu technologicznemu. Uważamy, że Polska, z uwagi na bogate tradycje produkcji rolnej, może być potentatem na rynku produktów spożywczych porównywanym z takimi państwami jak Francja, Włochy czy Hiszpania. Rolnictwo i produkcja żywności […]

Centrum Rozwoju Rolnictwa Ośrodka Analiz Cegielskiego powstało, aby wspierać polskich rolników oraz cały sektor rynku żywnościowego w Polsce. Zależy nam by rolnictwo w naszym kraju było konkurencyjne w skali globalnej dzięki wysokiej jakości produktów spożywczych i zaawansowaniu technologicznemu. Uważamy, że Polska, z uwagi na bogate tradycje produkcji rolnej, może być potentatem na rynku produktów spożywczych porównywanym z takimi państwami jak Francja, Włochy czy Hiszpania.

Rolnictwo i produkcja żywności tradycyjnie zajmują szczególne miejsce w polskim życiu i gospodarce. Dzięki swojej jakości polskie produkty spożywcze już zyskały renomę nie tylko w Europie, ale także w wielu państwach na całym świecie. Jest to powód do dumy i satysfakcji, ale także wyzwanie i motywacja do dalszej wytężonej pracy. Obserwujemy globalne trendy konsumenckiea i na tej podstawie widzimy olbrzymie szanse dla polskiego rolnictwa. Z każdym rokiem przybywa konsumentów doceniających walory zdrowej żywności. Świadomość konsumencka w tym wymiarze rośnie w bardzo szybkim tempie. Dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby polscy rolnicy i przetwórcy mogli skorzystać z tego w jak największym stopniu oraz aby odpowiadali na potrzeby rynkowe szybko i adekwatnie.

STRONA WWW CENTRUM ROZWOJU ROLNICTWA

Tym, co nas wyróżnia, jest szczególna waga, jaką przywiązujemy do otoczenia prawnego, w którym funkcjonują polscy rolnicy i producenci żywności. Wiemy, że bez odpowiednio ukształtowanego stanu prawnego polski sektor rolny nie będzie mógł się należycie rozwijać.

Stopień skomplikowania życia gospodarczego we współczesnym świecie jest tak wysoki, że wymaga specjalistycznego zaplecza eksperckiego i analitycznego. W pełnej rozciągłości dotyczy to także branży rolnej i spożywczej. Z tego względu nastawiamy się na pomoc i wsparcie prawne oraz strategiczne dla wszystkich podmiotów zaangażowanych w produkcję rolną w Polsce. Patrzymy na rolnictwo z możliwie jak najszerszej perspektywy. Dostrzegamy istotne związki, jakie współcześnie występują pomiędzy branżą rolno-spożywczą a medycyną, przemysłem farmaceutycznym i światem nowoczesnych technologii. Jesteśmy przekonani, że dopiero tak szerokie ujęcie problematyki produkcji żywności jest w stanie przełożyć się na sukces i powodzenie polskich rolników i producentów środków spożywczych.

STRONA WWW CENTRUM ROZWOJU ROLNICTWA

Nasz zespół ekspertów koncentruje się przede wszystkim na tym, jak obecne i proponowane regulacje prawne wpływają na sytuację i możliwości polskich producentów i przetwórców żywności. Na naszym nowym portalu internetowym publikowane są analizy, komentarze i opinie odnoszące się do najważniejszych zagadnień w tym zakresie.

Rozwój rolnictwa to także szansa dla innych gałęzi gospodarki. Ponad 150 lat temu przemysłowa potęga Hipolita Cegielskiego rozpoczęła się od naprawy, a następnie produkcji maszyn rolniczych. Wspólnie z między innymi Maksymilianem Jackowskim Cegielski dbał o podniesienie poziomu technologicznego polskich gospodarstw w Wielkopolsce, co pozwoliło na stawienie skutecznego oporu przed ówczesną niemiecką ekspansją gospodarczą. Dziś patriotyzm gospodarczy jest nie mniej ważny niż wówczas i na promowaniu takiej postawy społecznej szczególnie zależy Ośrodkowi Analiz Cegielskiego.