Newsfeed

Development for community

back Return to news

„Rewolucja Konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę.” Lee Edwards

calendar 6 January 2021
In short

„Rewolucja Konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę.” Lee Edwards. Wydawcy: Ośrodek Analiz Cegielskiego oraz Wydawnictwo Ursines. 2020 r. Przedmowa: prof. Marek J. Chodakiewicz. Tłumaczenie: Maria Juczewska. Premiera: 1 grudnia 2020 r. ISBN: 978-83-953378-1-9, EAN: 9788395337819. Książka Rewolucja konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę autorstwa Lee Edwardsa jest to pierwsze zagraniczne wydanie amerykańskiego bestsellera. […]

Źródło: Materiały własne OAC

„Rewolucja Konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę.” Lee Edwards. Wydawcy: Ośrodek Analiz Cegielskiego oraz Wydawnictwo Ursines. 2020 r. Przedmowa: prof. Marek J. Chodakiewicz. Tłumaczenie: Maria Juczewska. Premiera: 1 grudnia 2020 r. ISBN: 978-83-953378-1-9, EAN: 9788395337819.

Książka Rewolucja konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę autorstwa Lee Edwardsa jest to pierwsze zagraniczne wydanie amerykańskiego bestsellera. Pozycja dotyczy przemian zachodzących w amerykańskiej polityce lat 50., 60. i 70. ubiegłego stulecia oraz początków ruchu konserwatywnego, który zdominował amerykańską scenę polityczną, czego wyrazem były sukcesy Ronalda Reagana.

W Rewolucji konserwatywnej, Edwards przedstawia rys czterech postaci, które odegrały kluczową rolę w formowaniu się ruchu konserwatywnego: Robert Taft (Mr. Republican), Barry Goldwater (Mr. Conservative), Ronald Reagan (Mr. President), Newt Gingrich (Mr. Speaker). Edwards słusznie zaznacza, że ów ruch z początku kształtowały gazety i czasopisma, a następnie organizacje obywatelskie i zgrupowania, takie jak lobby zwolenników broni. W końcu doszło do przejęcia kontroli nad Partią Republikańską, a konserwatyzm wyszedł z cienia Nowego Ładu, przesuwając amerykańską debatę polityczną w prawo.

Link do zakupu książki:  https://www.ceneo.pl/99016229

Sam Lee Edwards (urodzony w 1932 roku) stał się jednym z filarów amerykańskiego konserwatyzmu. Początek jego działań przypada na lata 60. XX w., kiedy założył organizację Young Americans for Freedom, a następnie redagował związany z nią magazyn New Guard. Edwards napisał aż 25 książek, w tym biografie Ronalda Reagana, Williama F. Buckleya, Edwina Meese’a III i Barry’ego Goldwatera. Ponadto przez lata pisywał do wielu istotnych amerykańskich gazet, m.in. The Boston Globe, The Wall Street Journal czy The Washington Times. Prezydent Reagan o autorze powiedział:

„Edwards od zawsze stoi na czele wysiłków o to, aby odbudować Amerykę, aby przywrócić ją do wartości, w jakich była od początku zakotwiczona… Lee walczy zdecydowanie, wykazując się nieprzeciętną inteligencją i inwencją. To człowiek, który okazał się szlachetny w czasie pomyślności i w czasie trudu.”

Od wielu lat Edwards jest wykładowcą uniwersyteckim – założył Instytut Dziennikarstwa Politycznego na Uniwersytecie Georgetown, wykładał w Instytucie Politologii w John F. Kennedy School of Government na Harvardzie oraz w Centrum Studiów Amerykanistycznych im. B. Kennetha Simona w Heritage Foundation. Obecnie, piastuje stanowisko adiunkta, wykładając nauki polityczne w Katolickim Uniwersytecie Ameryki oraz w Instytucie Polityki Światowej. Ponadto Edwards przewodniczy Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu, której nadrzędną misją jest edukacja młodych pokoleń na temat ideologii, historii i spuścizny komunizmu. Dzięki Fundacji, w Waszyngtonie powstało międzynarodowe miejsce pamięci poświęcone ofiarom komunizmu, stworzono również Globalne Muzeum Komunizmu.

Konserwatyzm amerykański wywodzi się z tradycji i kultury angielskiej, co za tym idzie z cywilizacji zachodniej i dzieli się na dwa etapy: elitarny w latach 1776 – 1828 oraz demokracji masowej od 1828 do dzisiaj. Pierwsza generacja konserwatystów prowadziła amerykańską rewolucję, która w rzeczywistości była wojną kolonii o niepodległość, walką wyzwoleńczą, a nie znaną współcześnie rewolucją antykulturową. W fali drugiej, dominantą było połączenie trzech głównych nurtów: twardego indywidualizmu, wolnej przedsiębiorczości i imperializmu. Generacja trzecia odchodziła od ogólnie panującego leseferyzmu i powracała do idei ojców założycieli.

W kontekście książki Edwardsa, najistotniejsze jest czwarte pokolenie konserwatystów, działające na przełomie lat 40. i 50., które reagowało na lewicowe ekscesy i zagrożenie ze strony komunizmu. Ofensywa skrajnej lewicy doprowadziła do zjednoczenia prawicy. Warto wspomnieć tu o rewolucji reaganowskiej, będącej w rzeczywistości kontrrewolucją, a zarazem próbą przywrócenia wartości konserwatywnych. Szeroko pojęta prawica, w ramach reakcji na upadek wartości moralnych strony przeciwnej musiała wyzbyć się wszelkiego zła. Konserwatyści ucięli kontakty z Ku Klux Klanem, mającym wówczas ogromne wpływy, kładąc nacisk na zapobieganie dyskryminacji na tle rasowym.

Niniejsza pozycja jest niezwykle wartościowa dla polskiego czytelnika, w Rewolucji konserwatywnej czytelnik odnajdzie analogię pomiędzy wysiłkami amerykańskiej prawicy w przywracaniu tradycyjnych punktów odniesienia w debacie publicznej, a działaniami środowisk konserwatywnych w naszym kraju. Edwards podkreśla, że:

„To, co dzieje się w Polsce, jest niezwykle ważne nie tylko dla Europy Wschodniej, ale dla całej Europy, i z tego względu, dla całego świata. Polska prowadzi, wskazuje drogę w tak wielu wymiarach, i prowadziła, wskazywała drogę podczas upadku komunizmu poprzez rzeczy takie jak Związek Solidarność i inne akty patriotyzmu i wiary, na tak wiele sposobów, dlatego mamy nadzieję w Polsce, aby była liderem – i ona jest liderem. Jestem przekonany, że pozostanie nim w nadchodzących dziesięcioleciach.”

Poza współczesnymi odniesieniami należy podkreślić możliwość poznania zarówno źródeł jak i szczegółowego przebiegu słynnej rewolucji konserwatywnej, która wyniosła do władzy prezydenta Ronalda Reagana. Ogromną wartością książki jest unikalna wiedza autora, który sam był aktywnym i ważnym uczestnikiem opisywanych wydarzeń. To właśnie Ameryka doby rewolucji konserwatywnej miała ogromny wpływ na stworzenie niezwykle pozytywnego wizerunku tego kraju w Polsce, co jest widoczne do dzisiaj i odgrywa pewną rolę w budowie strategicznych relacji pomiędzy Waszyngtonem i Warszawą.

Zapraszamy na stronę internetową książki: https://usa.osrodekanaliz.pl/ gdzie można zapoznać się z dodatkowymi materiałami o publikacji mn. z trzema wykładami prof. Marka J. Chodakiewicza. Poniżej wykład pierwszy:

Partnerem przedsięwzięcia jest Fundacja State of Poland. Książka została objęta patronatem honorowym przez Instytut Pamięci Narodowej oraz medialnym przez TVP Historia, TV Republika, Do Rzeczy, Gazetę Polską, Radio Wnet oraz portal Historia.org.pl.