Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Nowy Cykl Analiz „Polityka Unii Europejskiej a Sprawy Polskie”

calendar 6 maja 2024
W skrócie

Nowy cykl analiz „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie” jest istotnym narzędziem do zgłębiania relacji między Polską a Unią Europejską oraz do dyskusji nad kluczowymi kwestiami politycznymi i gospodarczymi.

Źródło:

Rozpoczęliśmy publikację nowego cyklu analiz pod tytułem „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie”, który skupia się na kluczowych kwestiach dotyczących relacji Polski z Unią Europejską. Publikowane przez nas teksty obejmują istotne aspekty patriotyzmu gospodarczego, kluczowe dla Polski inwestycje, procesy zachodzące w Unii Europejskiej i ich genezę, a także wskazują główne zagrożenia na najbliższe lata.

Pierwszy artykuł, pt. „Patriotyzm Gospodarczy” autorstwa Jacka Trycha, stanowi esej, który podkreśla nie tylko indywidualną odpowiedzialność, ale także rolę jednostki w kontekście dobra wspólnego dla narodu. Jacek Trych wskazuje na rosnące znaczenie patriotyzmu gospodarczego w Polsce i konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy, by umożliwić jednostkom podejmowanie właściwych działań na rzecz wspólnej korzyści.

Chcę przeczytać Esej

Drugi tekst, „Strategiczne znaczenie terminala kontenerowego w Świnoujściu” autorstwa Damiana Adamusa, analizuje kluczowe zagadnienia związane z infrastrukturą portową w Polsce. Damian Adamus podkreśla ekonomiczną racjonalność budowy terminala w Świnoujściu oraz znaczenie szerokiego spojrzenia na projekt, uwzględniając całość systemu transportowego i krajową logistykę. Analiza ta wnosi istotny wkład w dyskusję nad rozwojem infrastruktury portowej i jej wpływem na gospodarkę oraz bezpieczeństwo narodowe.

Chcę przeczytać Analizę

W ramach cyklu powstała również analiza autorstwa Piotra Głowackiego, która przybliża istotę unii bankowej oraz jej wpływu na proces federalizacji Unii Europejskiej. Zachęcamy do przeczytania całej publikacji, która rzuca nowe światło na temat unijnych strategii politycznych, uwydatniając ich znaczenie zarówno dla Polski, jak i dla Unii Europejskiej jako całości.

Chcę przeczytać Analizę

Czwarty tekst dotyczy strategicznego znaczenia szlaku Via Carpatia, kluczowego projektu infrastrukturalnego w ramach inicjatywy Trójmorza. Via Carpatia może stać się pierwszą udaną próbą połączenia Wschodniej Europy trasą, która ze względu na historyczne, polityczne i geograficzne uwarunkowania nigdy wcześniej nie została zrealizowana na taką skalę. Autor tekstu, Konrad Bonisławski, zaleca przyglądanie się działaniom obecnego rządu i zwrócenie uwagi, czy Via Carpatia znajdzie się na liście priorytetów inwestycyjnych.

Chcę przeczytać Analizę

Najważniejszym tekstem z cyklu „POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ A SPRAWY POLSKIE” jest analiza pt. „NEGATYWNE SKUTKI DLA POLSKI PRZYJĘCIA ZMIAN W TRAKTATACH UNII EUROPEJSKIEJ” autorstwa prof. Anny Łabno i dr. Łukasza Bernacińskiego, Wiceprezesa Ośrodka Analiz Cegielskiego. Tekst ten dogłębnie analizuje zagrożenia związane z federalizacją UE, która może prowadzić do utraty suwerenności przez Polskę. Zaprezentowano potencjalne konsekwencje zmian traktatowych i ich wpływ na polską suwerenność, gospodarkę i bezpieczeństwo. W obliczu nadchodzących wyborów do Parlamentu Europejskiego, lektura tej analizy jest szczególnie istotna dla wszystkich, którym zależy na przyszłości Polski i całej Europy.

Chcę przeczytać Analizę

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to projekt półwiecza, którego koncepcja budowy rozwijała się od lat 70. XX wieku. Michał Ciesielski, ekonomista i prezes Centrum Myśli Gospodarczej, analizuje historię, założenia i przyszłość tego ambitnego projektu w najnowszym tekście „CENTRALNY PORT KOMUNIKACYJNY – PROJEKT PÓŁWIECZA, KTÓRY NIGDY NIE POWSTAŁ”.

Chcę przeczytać Analizę

Publikacja analiz została uzupełniona cyklem nagrań, które zawierają krótkie wywiady z autorami tekstów oraz ekspertami z Ośrodka Analiz Cegielskiego. Te dodatkowe materiały mają na celu przybliżenie omawianych zagadnień oraz stanowią cenne uzupełnienie publikacji, umożliwiając głębsze zrozumienie analizowanych tematów.

Chcę wysłuchać nagrania na temat patriotyzmu gospodarczego

Chcę wysłuchać nagrania na temat strategicznego znaczenia terminala w Świnoujściu

Chcę wysłuchać nagrania na temat projektu Via Carpatia

Chcę wysłuchać nagrania „Zmiany w traktatach unijnych – co to oznacza dla Polski?”

Cykl analiz „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie” jest nie tylko źródłem wiedzy, ale także zaproszeniem do dyskusji nad kluczowymi wyzwaniami i możliwościami, jakie stoją przed Polską w kontekście jej relacji z Unią Europejską. Ośrodek Analiz Cegielskiego kontynuuje swoją misję dostarczania rzetelnych analiz i informacji, które są istotne dla rozwoju polskiej polityki i gospodarki w kontekście europejskim i międzynarodowym.

Zachęcamy do wspierania Ośrodka Analiz Cegielskiego i naszych ekspertów, dzięki którym mogą powstawać rzetelne analizy i inspirujące rozwiązania. Dołączając do naszych Darczyńców, wspierają Państwo rozwój merytoryczny i profesjonalizm w analizie zagadnień kluczowych dla Polski.

Wspieram OAC