Regulamin darowizn

Regulamin darowizn

W skrócie

§1. Informacje ogólne Strona internetowa osrodekanaliz.pl jest prowadzona przez Fundację Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego (zwany dalej OAC), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Grzybowski 3/5 00-115, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000697218, PLN, NIP: […]

Źródło:
OAC

§1. Informacje ogólne

 1. Strona internetowa osrodekanaliz.pl jest prowadzona przez Fundację Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego (zwany dalej OAC), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Plac Grzybowski 3/5 00-115, zarejestrowany w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, prowadzoną przez Sąd Rejonowy dla m.st. w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000697218, PLN, NIP: 0000697218.
 2. Niniejszy regulamin ma na celu określenie warunków przekazywania darowizn online za pomocą formularza dostępnego na stronie osrodekanaliz.pl realizowanego przez serwisy Tpay oraz PayPal.
 3. Płatności online są obsługiwane przez operatora płatności……………………………………………..
 4. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem https://osrodekanaliz/regulamin-darowizn/

§2. Zasady przekazywania darowizn

 1. Darowiznę może przekazać każda pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna. Osoby te będą nazywane dalej „Darczyńcami”.
 2. Serwisy Tpay oraz PayPal umożliwiają przekazanie darowizny na rzecz OAC celem wsparcia działań statutowych.
 3. Darowizny przekazywane za pomocą strony osrodekanaliz.pl mogą być realizowane od 01.01.2021r.
 4. W celu przekazania darowizny jednorazowej przez Serwis Tpay lub serwis PayPal, po wypełnieniu formularza obecnego na stronie ordodekanaliz.pl, Darczyńca zostaje odpowiednio przekierowany do serwisu paypal.pl/tpay
 5. W ramach płatności online Darczyńca może dokonać wpłat za pomocą: 

• przelewów elektronicznych (w tym BLIK, Google Pay) oraz przelewów tradycyjnych (aktualna lista banków współpracujących i metod płatności Tpay jest dostępna na stronie https://tpay.com/dla-platnika) oraz kart płatniczych, 

• przelewów elektronicznych jednorazowych bądź cyklicznych poprzez system PayPal

 1. Dodatkowo, ze strony Serwisu Tpay Darczyńca ma możliwość pobrania druku do wpłaty darowizny na poczcie lub w banku.
 2. Każdy Darczyńca, który wypełni formularz i przejdzie do serwisu Tpay/PayPal wyraża zgodę na przetwarzanie danych podanych w formularzu w celu utrzymywania stałego kontaktu z Administratorem w związku z jego celami statutowymi, zgodnie z Polityką Prywatności dostępną na stronie internetowej https://osrodekanaliz/polityka-prywatnosci/

§3. Postępowanie reklamacyjne

 1. W uzasadnionych przypadkach Darczyńca może zgłosić reklamację i zażądać zwrotu przekazanej darowizny.
 2. Reklamację należy zgłosić na adres: biuro@osrodekanaliz.pl wpisując w tytule wiadomości „reklamacja – darczyńca” oraz podając powód i szczegółowe dane transakcji. Każda reklamacja rozpatrywana będzie przez OAC indywidualnie w ciągu 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

§4. Postanowienia końcowe

 1. OAC ma prawo do zmiany regulaminu w dowolnym momencie.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.