Projekty

Sposób na dezinformację

back Wróć do projektów

Sposób na dezinformację

W skrócie

Celem projektu jest edukacja i budowanie świadomości uczniów szkół średnich w zakresie coraz poważnego zagrożenia, jakim jest dezinformacja. Dzięki lekcjom prowadzonym we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz materiałom edukacyjnym chcemy pomagać w budowaniu większej odporności na wrogie działania w środowisku informacyjnym. STRONA WWW PROJEKTU Dezinformacja stanowi istotne zagrożenie dla naszego społeczeństwa, dlatego ogromną rolę pełni edukacja i budowanie świadomości w tym temacie. Jest to szczególnie […]

Celem projektu jest edukacja i budowanie świadomości uczniów szkół średnich w zakresie coraz poważnego zagrożenia, jakim jest dezinformacja. Dzięki lekcjom prowadzonym we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi oraz materiałom edukacyjnym chcemy pomagać w budowaniu większej odporności na wrogie działania w środowisku informacyjnym.

STRONA WWW PROJEKTU

Dezinformacja stanowi istotne zagrożenie dla naszego społeczeństwa, dlatego ogromną rolę pełni edukacja i budowanie świadomości w tym temacie. Jest to szczególnie istotne w kontekście młodych ludzi, którzy rozpoczynają dorosłe uczestnictwo w życiu publicznym i są szczególnie zaangażowanymi użytkownikami nowych mediów stanowiących najważniejszy środek rozprzestrzeniania dezinformacji.

POBIERAM BROSZURĘ I KONSPEKTY ZAJĘĆ

W ramach zajęć Sposób na dezinformację realizowanych przez Ośrodek Analiz Cegielskiego w ramach projektu „Młody człowiek w świecie dezinformacji” chcemy przekazać uczniom szkół ponadpodstawowych kluczową wiedzę na temat tego, czy jest dezinformacja, w jaki sposób działa, a także jak można się przed nią chronić.

Projekt obejmuje przeprowadzenie 50 lekcji w szkołach ponadpodstawowych na terenie całego kraju we współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, które zgłoszą chęć współpracy i zakwalifikują się do programu. Przedstawiciele wybranych organizacji przejdą szkolenie na temat dezinformacji, wystąpień publicznych oraz właściwego przekazywania wiedzy. 

Scenariusz zajęć

Lekcje w szkołach będą prowadzone w oparciu o materiały przygotowane przez Ośrodek Analiz Cegielskiego i zgodnie ze scenariuszem ułożonym przez organizatorów.

Poradnik i film

Do dyspozycji wykładowców będą również przygotowane przez OAC użyteczne poradniki oraz krótki film na temat mechanizmu działania dezinformacji.