Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Poradnik „JAK OBRONIĆ SWÓJ BIZNES PRZED STREFĄ CZYSTEGO TRANSPORTU?”

calendar 22 marca 2024
W skrócie

Eksperci z Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego przygotowali poradnik prawny poświęcony tworzeniu Stref Czystego Transportu w Polsce. W tej przystępnej publikacji szczegółowo omawiamy, jakie są konsekwencje tworzenia SCT dla przedsiębiorców oraz prezentujemy możliwe sposoby prawnego powstrzymania tworzenia Stref Czystego Transportu w naszym kraju. Strefy Czystego Transportu bardzo często są planowane w sposób nieproporcjonalny do skali realnego zanieczyszczenia, a znacząco przyczyniają się do wykluczenia […]

Źródło:

Eksperci z Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego przygotowali poradnik prawny poświęcony tworzeniu Stref Czystego Transportu w Polsce.

W tej przystępnej publikacji szczegółowo omawiamy, jakie są konsekwencje tworzenia SCT dla przedsiębiorców oraz prezentujemy możliwe sposoby prawnego powstrzymania tworzenia Stref Czystego Transportu w naszym kraju. Strefy Czystego Transportu bardzo często są planowane w sposób nieproporcjonalny do skali realnego zanieczyszczenia, a znacząco przyczyniają się do wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców gorzej sytuowanych oraz ograniczenia możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W poradniku zwracamy również uwagę, że istnieją różne środki naprawcze, które poprawiają jakość powietrza, a są znacznie mniej uciążliwe dla mieszkańców. W wielu przypadkach nie ma konieczności wprowadzania tak skrajnego rozwiązania, jak ustanawianie Strefy Czystego Transportu.

W publikacji można również znaleźć wskazówki dotyczące działań, które mogą zostać podjęte w przypadku podjęcia uchwały o utworzeniu Strefy Czystego Transportu. Pragniemy zwrócić szczególną uwagę na możliwość skierowania wniosku do wojewody o stwierdzenie nieważności uchwały oraz na proces składania skarg do sądu administracyjnego przez mieszkańców, przedsiębiorców oraz inne zainteresowane strony.

Pobierz Poradnik

Autorzy publikacji oraz eksperci z Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Ośrodka Analiz Cegielskiego są gotowi udzielić wszelkiego wsparcia oraz odpowiedzieć na Państwa wątpliwości związane z omawianymi zagadnieniami. Zapraszamy do kontaktu.