Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Prezentacja poradnika dla małych i średnich przedsiębiorców na temat SCT

calendar 25 marca 2024
W skrócie

Przy współpracy z Instytutem na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris powstał kompleksowy Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców na temat SCT, który został zaprezentowany podczas konferencji prasowej.

Źródło:

W piątek, 22 marca 2024 r., został zaprezentowany Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców „JAK OBRONIĆ SWÓJ BIZNES PRZED STREFĄ CZYSTEGO TRANSPORTU?”. Konferencja prasowa odbyła się przed ratuszem w Warszawie, gdzie od lipca tego roku będzie obowiązywać Strefa Czystego Transportu.

Eksperci zaprezentowali zagrożenia związane z tworzeniem Stref Czystego Transportu, których istnienie może ograniczyć szereg praw i wolności obywatelskich, m.in. wolność przemieszczania się, prawo do dostępu do ochrony zdrowia czy prawo do wyboru miejsca pracy.

W trakcie konferencji prasowej Łukasz Bernaciński, członek zarządu Ordo Iuris, zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia dobrego prawa, zgodnego z Konstytucją, które przyczyni się do ochrony środowiska i uszanuje ważne interesy mieszkańców i przedsiębiorców.

„Naszym celem jest tworzenie dobrego prawa – przyczyniającego się do ochrony środowiska przy jednoczesnym poszanowaniu ważnych interesów mieszkańców i przedsiębiorców. Zależy nam na wspólnym dobru mieszkańców oraz przedsiębiorców, dlatego staramy się wypracować rozwiązania, które zniwelują nadmierne obciążenia spadające na obywateli oraz pozostaną w zgodzie z obowiązującym prawem, a szczególnie z Konstytucją.”

Głos zabrał również jeden z autorów Poradnika dr Tomasz Woźniak, który zwrócił uwagę na skutki wprowadzenia SCT dotyczące przedsiębiorców.

„Wprowadzenie Strefy Czystego Transportu oznacza, że możniejsi i ci mniej zamożni kierowcy wspólnie dokładają się do funkcjonowania infrastruktury, ale korzystać z niej będą mogli tylko ci, którzy mogą sobie pozwolić na zakup droższego samochodu. Z naszej perspektywy rozwiązania, które obecnie funkcjonują uderzą przede wszystkim w przedsiębiorców, którzy wykorzystują w prowadzonej przez siebie działalności transport samochodowy”

Kolejny uczestnik konferencji – Paweł Momro z Ruchu Społecznego „Nie Oddamy Miasta” zwrócił uwagę na zagrożenia dotyczące SCT, które już zaistniały.

„Projekt Stref Czystego Transportu dotyka najbiedniejszych, osób o niskich dochodach i wielu ludzi prowadzących własne biznesy. Dlatego nasze działania sprowadzają się do pokazania tego, czym są SCT i jakie zagrożenia i niebezpieczeństwa z nimi związane już zaistniały.”

O konsultacjach społecznych w Warszawie dot. SCT opowiedział Paweł Skwierawski ze Stowarzyszenia „Stop Korkom”.

„Konsultacje społeczne w Warszawie dotyczące Stref Czystego Transportu są farsą. Nikt z uczestników nie może się przeciwstawić wprowadzonym rozwiązaniom. Powstaje wię pytanie, po co są te konsultacje, skoro wyrok na interesy mieszkańców i przedsiębiorców już zapadła z góry.”

Z kolei o pre-konsultacjach społecznych, które miały miejsce we Wrocławiu opowiedziała Halszka Bielecka z Ośrodka Analiz Cegielskiego.

„Widzimy ewidentnie, że władza przygotowuje tzw. konsultacje w taki sposób, aby mimo wszystko wprowadzić Strefy i nie wysłuchać mieszkańców. Konsultacje są dla niej jedynie przykrym obowiązkiem, z którego muszą się rozliczyć.”

Całość konferencji dostępna tutaj: Jak obronić swój biznes przed Strefą Czystego Transportu? Konferencja prasowa

Szczegółowe informacje na temat tworzenia w Polsce Stref Czystego Transportu oraz ich konsekwencji dla małych i średnich przedsiębiorców można znaleźć w naszym poradniku. Autorzy skupili się na praktycznych rozwiązaniach, jakie mogą zastosować przedsiębiorcy, aby obronić swoje interesy w obliczu nowych regulacji.

Pobieram Poradnik