O nas

Rozwój dla Wspólnoty

Od 2017 r. aktywnie działamy na rzecz dynamicznego i harmonijnego rozwoju Polski. Zapewniamy wsparcie merytoryczne i organizacyjne polskim przedsiębiorcom, organizacjom pozarządowym, rolnikom oraz instytucjom publicznym.

Prowadzimy analizy i opracowujemy raporty w tematach kluczowych dla życia społecznego i gospodarczego. Prowadzimy także działalność edukacyjną i popularyzatorską w różnych regionach naszego kraju – jesteśmy obecni także w tych miejscach, które są niedoinwestowane i szczególnie potrzebują impulsów rozwojowych.

Nasza aktywność obejmuje szerokie spektrum tematyczne, ponieważ chcemy być obecni tam, gdzie decyduje się przyszłość Polski.

Nasze osiągi
  • Napisaliśmy 94 artykułów
  • Przeszkoliliśmy przeszło 2500 osób w całej Polsce
  • Wydaliśmy 33 publikacji
  • Współpracujemy z 29 ekspertami

Dzięki wysoko wykwalifikowanemu i dynamicznemu zespołowi, szerokim kontaktom w środowisku prawniczym i akademickim, a także dzięki doskonałej współpracy z organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, nie tylko dotrzymujemy kroku dynamicznie zmieniającemu się otoczeniu, ale także z sukcesem wpływamy na kierunki jego rozwoju.

Ponad 150 lat temu nasz patron stał się ikoną polskiego przemysłu. Hipolit Cegielski od zera stworzył prężną firmę, która z sukcesem konkurowała z zachodnimi przedsiębiorstwami. Udało mu się jednak znacznie więcej – udowodnił, że sukces biznesowy można z powodzeniem łączyć ze skuteczną działalnością na rzecz rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki, ze służbą dobru wspólnemu. Zależy nam, by współcześni polscy przedsiębiorcy osiągali sukcesy na miarę Cegielskiego i podobnie postrzegali swoją rolę w społeczeństwie.

hipolit cegielski