Misja

Rozwój dla Wspólnoty

Dobro wspólne

Misją Ośrodka Analiz Cegielskiego jest wspieranie takiego rozwoju Polski, który najpełniej służy realizacji dobra wspólnego.

Rozwój

Zależy nam na dynamicznym wzroście gospodarczym opartym na zaawansowanych rozwiązaniach technologicznych i organizacyjnych przy możliwie jak najszerszym udziale polskich firm i naukowców.

Tradycja

Chcemy, by rozwój Polski odbywał się w zgodzie i z poszanowaniem dla wartości i tradycji, które były źródłem pomyślności naszego kraju.

Wolność

Promujemy rozwiązania, które usuwają krępujące bariery i umożliwiają polskim przedsiębiorcom jak najpełniej wykorzystywać swój ogromny potencjał zarówno na rynku krajowym, jak i poza granicami Polsk

Patriotyzm

Naszym celem jest wspieranie rozwoju Polski będącego udziałem jak najszerszych grup społecznych i wszystkich regionów naszego kraju.