Publications

back Return to news

Monitoring legislacji – organizacje społeczne w dobie pandemii COVID-19

In short

Niniejszy Raport – przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”, który zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy InstytutWolności w Konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO4 – prezentuje przegląd wybranych rozwiązań prawnych okresu pandemii COVID-19, których adresatami są szeroko rozumiane […]

Niniejszy Raport – przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”, który zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy InstytutWolności w Konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO4 – prezentuje przegląd wybranych rozwiązań prawnych okresu pandemii COVID-19, których adresatami są szeroko rozumiane organizacje społeczne (m.in. fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.).

POBIERAM MONITORING


Przyjęliśmy, że to właśnie te podmioty – jako adresaci licznych nowych norm prawnych, stanowionych w ramach „legislacji COVIDowej” oraz jednocześnie ofiary ciężko doświadczone przez epidemiczną rzeczywistość – zasługują na kompleksowy raport, obejmujący omówienie: wybranych przepisów, które niedawno weszły w życie i dotyczą ich sytuacji w sposób bezpośredni lub pośredni, rozwiązań dopiero projektowanych, a także programów wdrażanych na podstawie obowiązujących wcześniej regulacji.

POBIERAM MONITORING