Publications

back Return to news

Monitoring legislacji – IV kwartał 2019 r.

In short

Oddajemy w Państwa ręce Raport z monitoringu legislacji za IV kwartał 2019 r. (czyli okres: październik–grudzień 2019 r.), przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych,Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.Niniejszy raport powstał w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”. Projekt ten (nr wniosku: 10540) zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności […]

Oddajemy w Państwa ręce Raport z monitoringu legislacji za IV kwartał 2019 r. (czyli okres: październik–grudzień 2019 r.), przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych,
Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.
Niniejszy raport powstał w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”. Projekt ten (nr wniosku: 10540) zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Konkursie Programu
Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO-4.
Poniższy raport jest pierwszym kwartalnym raportem w ramach Projektu, stanowiącym jednocześnie opracowanie podsumowujące wchodzące w życie, projektowane lub dopiero postulowane zmiany w prawie
z ostatnich miesięcy 2019 r.

POBIERAM MONITORING


Założeniem Projektu jest prowadzenie profesjonalnego, systematycznego i kompleksowego obywatelskiego monitoringu legislacji, którym dzielić będziemy się z odbiorcami – w tym przede wszystkim innymi organizacjami pozarządowymi oraz przedsiębiorcami prowadzącymi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
Zdecydowaliśmy się skupić na monitoringu polegającym na analizie prawodawstwa krajowego i unijnego pod kątem wpływu regulacji na organizację „trzeciego sektora”, małych i średnich przedsiębiorców
oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MŚP potrzebują najbardziej wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii, jaką jest poruszanie się po meandrach ciągłych zmian legislacyjnych.