Publications

back Return to news

Analiza: NEGATYWNE SKUTKI DLA POLSKI PRZYJĘCIA ZMIAN W TRAKTATACH UNII EUROPEJSKIEJ

In short

Zapraszamy do lektury najważniejszego tekstu z cyklu „POLITYKA UNII EUROPEJSKIEJ A SPRAWY POLSKIE” pt. „NEGATYWNE SKUTKI DLA POLSKI PRZYJĘCIA ZMIAN W TRAKTATACH UNII EUROPEJSKIEJ”. Analiza ta omawia kluczowe zagrożenia związane z dążeniem Komisji Europejskiej do stworzenia „superpaństwa” z centralną władzą w Brukseli.

21 May 2024 admin

Najnowsza analiza z serii „Polityka Unii Europejskiej a sprawy polskie” skupia się na potencjalnych negatywnych skutkach dla Polski wynikających z planowanych zmian w Traktatach Unii Europejskiej. Komisja Europejska dąży do stworzenia suwerennego państwa federalnego z centralną władzą w Brukseli. Proces zmian traktatowych może obejmować przeprowadzenie referendów ogólnokrajowych, a w Polsce takie referendum może odbyć się po wyborach prezydenckich, które wygra kandydat popierający federalizację UE.

Kluczowe kwestie poruszone w analizie:

 1. Federalizacja Unii Europejskiej:
  • Powstanie superpaństwa, które mogłoby narzucać strategiczne decyzje polityczne wbrew woli większości państw członkowskich, ignorując ich interesy w zakresie bezpieczeństwa, gospodarki oraz tożsamości narodowej i kulturowej.
 2. Polityka bezpieczeństwa i obrony:
  • Tworzenie armii europejskiej bez przywiązania do tożsamości narodowej, co może zagrozić bezpieczeństwu Polski.
 3. Zmiany w procesie decyzyjnym:
  • Wprowadzenie głosowania większościowego zamiast zasady jednomyślności, co osłabiłoby pozycję średnich i małych państw członkowskich, takich jak Polska.
 4. Wpływ na suwerenność prawną i narodową:
  • Zmiana traktatów może wymusić usunięcie z Konstytucji RP zasady, że władza zwierzchnia należy do Narodu, co groziłoby utratą suwerenności, niepodległości i państwowości Polski.

W kontekście zbliżających się wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca, perspektywa realizacji zmian traktatowych powinna być przestrogą przed nieostrożnym wyborem kandydatów. Wizja utworzenia państwa europejskiego, które miałoby unicestwić państwa narodowe, jest realna, ale możliwa do zatrzymania, o ile odpowiednie decyzje wyborcze zostaną podjęte teraz. Każdy głos oddany na kandydata dbającego o suwerenność Polski służy także całej Europie. Suwerenne państwa, czerpiące siłę z własnej tożsamości, mogą podtrzymać istnienie Europy oraz jej zdolność do obrony i rozwoju.

Autorzy analizy:

Anna Łabno: Konstytucjonalistka, profesor nauk prawnych, pełniła funkcję prorektora Uniwersytetu Śląskiego oraz kierownika Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji tegoż Uniwersytetu. Specjalizuje się w polskim i porównawczym prawie konstytucyjnym, szczególnie w zakresie systemów sprawowania władzy i przekształceń ustrojowych. Autorka wielu publikacji i ekspertyz naukowych, członek Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów RP oraz Rady Naukowej Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.

Łukasz Bernaciński: Doktor nauk prawnych, Wiceprezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, członek zarządów Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Fundacji Centrum Wspierania Inicjatyw dla Życia i Rodziny. Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Kultura Prawna”. Autor licznych publikacji naukowych, analiz, opinii prawnych oraz raportów. Specjalista z zakresu prawa, zarządzania i funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Zapraszamy do lektury pełnej analizy, aby dowiedzieć się więcej o zagrożeniach dla Polski związanych ze zmianami w traktatach Unii Europejskiej.

Pobieram analizę

Zachęcamy do wspierania Ośrodka Analiz Cegielskiego i naszych ekspertów, dzięki którym mogą powstawać rzetelne analizy i inspirujące rozwiązania. Dołączając do naszych Darczyńców, wspierają Państwo rozwój merytoryczny i profesjonalizm w analizie zagadnień kluczowych dla Polski.

Wspieram