Publications

back Return to news

Alternatywne Metody Rozwiązywania Sporów – Poradnik dla organizacji pozarządowych

In short

Sąd online to szansa dla fundacji i stowarzyszeń na uniknięcie wieloletnich procesów sądowych. To także duże oszczędności!

21 May 2021 Admin Admin

Sądownictwo arbitrażowe to alternatywa dla tradycyjnego sądownictwa. W wielu państwach świata, takich jak Australia, Wielka Brytania, czy Szwajcaria, stanowi podstawową ścieżkę rozstrzygania sporów handlowych. To szansa na uniknięcie wieloletnich procesów sądowych oraz minimalizacja kosztów postępowania.

Myśl o przygotowaniu poradnika na temat ADR (alternatywnych metod rozwiązywania sporów), dedykowanego w szczególności NGO (organizacjom pozarządowym) powstała – w gronie ekspertów i analityków Fundacji Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego – już dawno. Na długo przed pandemią Covid-19.

Pobierz nasz Poradnik!

Poradnik jest efektem szeregu obserwacji na temat krajowego porządku prawnego oraz spostrzeżeń dotyczących polskiego życia społeczno-gospodarczego, zwłaszcza:

– niewydolności krajowego systemu sądowniczego, m.in. na skutek niedostatecznego wykorzystania mediacji oraz innych, szeroko rozumianych, alternatywnych metod rozwiązywania sporów w krajowej praktyce, w tym zwłaszcza w postępowaniach i sporach z udziałem organizacji trzeciego sektora;

– sytuacją większości działających w Polsce, organizacji pozarządowych (NGO’s), którym kondycja finansowa i organizacyjna nie pozwalają na ogół na wdanie się w spór przed sądem powszechnym (państwowym), podczas gdy sposoby alternatywnych metod rozwiązywania sporów mogłyby okazać się narzędziem relatywnie tańszym, szybszym i bardziej efektywnym;

– generalnymi zaletami alternatywnych metody rozwiązywania sporów (ADR), które ujawniają zarówno doświadczenia zagraniczne, jak i bogata literatura im poświęcona, zwłaszcza: szybkość, względna taniość, koncyliacyjność, poufność, profesjonalność.

Niezależnie od wyżej wskazanych okoliczności, trafność poglądu na temat konieczności rozwoju i popularyzacji ADR potwierdziły doświadczenia epidemii COVID, które stanowią impuls sprzyjający rozwojowi elektronicznych form porozumienia na odległość (załatwiania spraw online), poszukiwania rozwiązań alternatywnych dla „tradycyjnych” form kontaktu na linii obywatel/przedsiębiorca – inne podmioty prawa prywatnego, a także jednostka – urząd/organ władzy publicznej.

W niniejszym poradniku znajdą Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w związku z ADR, a także informacje na temat Fundacji, Projektu oraz prezentację wykorzystywaną jako materiał szkoleniowy w ramach wydarzeń promujących alternatywne metody rozwiązywania sporów.

Pobierz nasz Poradnik!

Poradnik powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030