Newsfeed

Development for community

back Return to news

Czy organizacje międzynarodowe przekraczają swoje kompetencje? – prezentacja raportu

calendar 23 September 2023
In short

Zapraszamy dziennikarzy na prezentację raportu, który jest odpowiedzią na działania Komisji Europejskiej, wykraczające poza przyznane jej kompetencje.

Źródło:

Ośrodek Analiz Cegielskiego zaprasza na prezentację raportu pt. „Dyrektywa delegowana o podgrzewanych wyrobach tytoniowych – analiza legalności jej wydania i skutków prawnych dla Polski”. Publikacja jest odpowiedzią na działania Komisji Europejskiej, które wykraczają poza przyznane jej kompetencje, na co też wskazały delegacje kilku państw na forum Unii Europejskiej.

Ośrodek zwraca uwagę na fakt, że kompetencje delegowane KE nie obejmowały definiowania nowych kategorii wyrobów tytoniowych. Oznacza to, że dyrektywa delegowana została wydana w sposób wadliwy z punktu widzenia prawnego, a właściwym trybem jej weryfikacji jest postępowanie przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE).

To kolejny przykład przygotowywanych przez podmioty międzynarodowe projektów regulacji wiążących państwa członkowskie z przekroczeniem przyznanych im prerogatyw. Należą do nich m.in. planowany tzw. traktat antypandemiczny WHO czy nowelizacja Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych.

Tego typu przypadki łączy fakt wadliwie pojmowanej polityki negocjacyjnej państwa polskiego. Tworzenie stanowisk negocjacyjnych przebiega poza kontrolą zarówno parlamentarzystów, jak i opinii publicznej. OAC w swoim raporcie wskazuje na potrzebę dyskusji na temat sposobów obrony przez władze RP interesów polskich firm.

Prezentacja raportu odbędzie się 25 września w Centrum Prasowym PAP. O godz. 14:00 rozpocznie się konferencja prasowa. Następnie odbędzie się panel dyskusyjny z udziałem autorów publikacji i ekspertów.