Publikacje

back Wróć do publikacji

Monitoring legislacji – II kwartał 2020 r.

W skrócie

Przedstawiamy Państwu kolejny, trzeci już, kwartalny Raport z monitoringu legislacji, za II kwartał 2020 r. (czyli okres: kwiecień-czerwiec), przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji OśrodekAnaliz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.Opracowanie to, podobnie jak dwa poprzednie, zrealizowane zostało w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”, który zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO-4. Przypomnijmy: kwartalnie opracowywane i udostępniane Raporty […]

Przedstawiamy Państwu kolejny, trzeci już, kwartalny Raport z monitoringu legislacji, za II kwartał 2020 r. (czyli okres: kwiecień-czerwiec), przygotowany przez zespół ekspertów i analityków Fundacji Ośrodek
Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego.
Opracowanie to, podobnie jak dwa poprzednie, zrealizowane zostało w ramach Projektu „Rozwój Ośrodka Analiz”, który zdobył finansowanie ze środków przyznawanych przez Narodowy Instytut Wolności w Konkursie Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich PROO-4.


Przypomnijmy: kwartalnie opracowywane i udostępniane Raporty – jako efekt prac prowadzonych w ramach tzw. „obywatelskiego monitoringu legislacji”, czyli analiz wykonywanych przez ekspertów i analityków, skupionych w ramach organizacji pozarządowych – prezentują zarówno: dopiero zapowiadane, obecnie projektowane, już wchodzące w życie, jak i obowiązujące od niedawna, najnowsze rozwiązania prawne. O ile w przypadku poprzednich Raportów zachowanie takiego podziału (na akty
prawne dopiero planowane albo będące przedmiotem prac legislacyjnych oraz te, które stały się już wiążącą regulacją) było możliwe – tak wydarzenia ostatnich kilku miesięcy skutecznie zakwestionowały
te ramy. Stało się tak przynajmniej z dwóch powodów.

POBIERAM MONITORING


Po pierwsze realia „walki z pandemią wirusa SARS-CoV-2” pociągnęły za sobą wyjątkową dynamikę działania centralnych organów władzy publicznej, w tym zwłaszcza organów stanowiących, jak i egzekwujących prawo. Uwaga ta nie dotyczy wyłącznie Sejmu i Senatu, prowadzących działalność ustawodawczą w ramach przyznanej im kompetencji stanowienia ustaw – organy egzekutywy wydawały ostatnio liczne rozporządzenia (zupełnie nowe albo nowelizowały dotychczasowe, już obowiązujące, lecz uznane za wymagające aktualizacji), sporą rolę odgrywały również akty innego rodzaju. Owa dynamika doprowadziła do sytuacji, w której czas liczony od pojawienia się pomysłu interwencji do momentu ogłoszenia aktu w publikatorze i wejścia przez niego w życie radykalnie się skrócił.