Publikacje

back Wróć do publikacji

Poradnik „Jak obronić swój biznes przed Strefą Czystego Transportu?”

W skrócie

Powstał kompleksowy Poradnik dla małych i średnich przedsiębiorców, dotyczący ochrony biznesu przed SCT oraz informujący, jak można uniknąć potencjalnych problemów regulacyjnych.

25 marca 2024 admin

Eksperci z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris oraz Ośrodka Analiz Cegielskiego przygotowali poradnik prawny poświęcony tworzeniu Stref Czystego Transportu w Polsce. W Poradniku zostały omówione nie tylko teoretyczne aspekty tego zagadnienia, ale przede wszystkim autorzy skupili się na praktycznych rozwiązaniach, jakie mogą zastosować przedsiębiorcy, aby obronić swoje interesy w obliczu nowych regulacji. Publikacja jest dedykowana szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom, ale również wszystkim mieszkańcom miast, których dotkną konsekwencje wprowadzania Stref Czystego Transportu.

Pobieram Poradnik

Strefy Czystego Transportu spowodują zmiany w codziennym stylu życia mieszkańców dużych i średniej wielkości miast Polski. Mogą generować dodatkowe koszty oraz wpłynąć na ograniczenie konkurencyjności na danym rynku. Ustanowienie Strefy Czystego Transportu może prowadzić do ograniczenia: swobody poruszania się po terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prawa do własności, wolności wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy, prawa do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, prawa do ochrony zdrowia (także w zakresie zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom ciężarnym, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku), równego dostępu do wykształcenia czy prawa do pomocy, które przysługuje członkom rodzin oraz osobom niepełnosprawnym.

Nasz Poradnik to kompleksowe źródło informacji, które nie tylko opisuje potencjalne problemy, ale także proponuje praktyczne rozwiązania. Można w nim znaleźć także wskazówki dotyczące działań obronnych, takich jak sprzeciw społeczny. Poradnik informuje również o możliwościach korzystania ze środków prawnych, takich jak zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego lub wystąpienie ze skargą konstytucyjną do Trybunału Konstytucyjnego. Innym elementem sprzeciwu wobec tworzenia Stref może okazać się zaproponowanie lokalnym władzom innych, alternatywnych sposobów poprawy jakości powietrza, bądź takiego wariantu utworzenia Strefy Czystego Transportu, który byłby korzystniejszy dla mieszkańców.

Pobieram Poradnik

Autorzy publikacji oraz eksperci z Instytutu Na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris i Ośrodka Analiz Cegielskiego są gotowi udzielić wszelkiego wsparcia oraz odpowiedzieć na Państwa wątpliwości związane z omawianymi zagadnieniami. Zapraszamy do kontaktu: biuro@osrodekanaliz.pl.