Publikacje

back Wróć do publikacji

Monitoring legislacji – IV kwartał 2020 r.

W skrócie

W ramach Projektu prowadzimy ekspercki, systematyczny i kompleksowy obywatelski monitoring legislacji, którym nieodpłatnie dzielimy się z Odbiorcami, mając na uwadze zwłaszcza potrzeby organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.  POBIERAM MONITORINGI LEGISLACJI Analizujemy prawodawstwo krajowe i unijne pod kątem wpływu regulacji na podmioty „trzeciego sektora”, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MiŚP najbardziej potrzebują wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii jakim jest […]

W ramach Projektu prowadzimy ekspercki, systematyczny i kompleksowy obywatelski monitoring legislacji, którym nieodpłatnie dzielimy się z Odbiorcami, mając na uwadze zwłaszcza potrzeby organizacji pozarządowych oraz małych i średnich przedsiębiorców, prowadzących działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 

POBIERAM MONITORINGI LEGISLACJI

Analizujemy prawodawstwo krajowe i unijne pod kątem wpływu regulacji na podmioty „trzeciego sektora”, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MiŚP najbardziej potrzebują wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii jakim jest poruszanie się po meandrach ciągłych zmian legislacyjnych. Jest to szczególnie potrzebne we współczesnych realiach państwa środkowej Europy, będącego członkiem Unii Europejskiej, gdzie zjawiska jurydyzacji życia społecznego, nadregulacji i inflacji prawa mają charakter powszechny.

POBIERAM MONITORINGI LEGISLACJI – IV KWARTAŁ 2020

W efekcie prowadzonego monitoringu wyznaczony zespół – w skład którego wchodzą doświadczeni prawnicy (praktycy wykonujący zawody radcy prawnego i adwokata), akademicy ze stopniami naukowymi oraz grupa młodszych analityków – opracowuje raporty kwartalne podsumowujące zmiany w prawie obowiązującym. W raportach uwzględniane są zarówno: wchodzące w życie przepisy nowe, projekty w toku procesu legislacyjnego, jak i generalne „polityczne” postulaty nowelizacji prawa. Syntetycznie sformułowane i klarowne przedstawione kwartalne raporty legislacyjne zawierają kompleksowe interdyscyplinarne analizy, uwzględniające nie tylko postulowane zmiany normatywne i literalne brzmienie wchodzących w życie przepisów, ale również próbę ich oceny od strony przewidywanych skutków regulacji.