Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Zmiany w ustawie o odnawialnych źródłach energii

calendar 7 października 2020
W skrócie

25 sierpnia 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2020 roku. Dodane przepisy rozszerzają znaczenie pojęcia drewno energetyczne jako surowca traktowanego jako odnawialne źródło energii[1]. Dzięki nowemu podejściu ustawodawcy, zwiększy się lista odnawialnych materiałów energetycznych. Komentowany akt prawny przewiduje, że standard drewna energetycznego będą spełniały […]

Źródło:

25 sierpnia 2020 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał ustawę o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października 2020 roku. Dodane przepisy rozszerzają znaczenie pojęcia drewno energetyczne jako surowca traktowanego jako odnawialne źródło energii[1]. Dzięki nowemu podejściu ustawodawcy, zwiększy się lista odnawialnych materiałów energetycznych.

Komentowany akt prawny przewiduje, że standard drewna energetycznego będą spełniały także:

Powyższe rodzaje drewna energetycznego nie będą musiały spełniać szczegółowych cech jakościowo-wymiarowych. Efektem zmian ma być skrupulatne wykorzystanie i zagospodarowanie materiału drzewnego, który nie nadaje się do produkcji przemysłowej, a stanowi wartość energetyczną. Należy także podkreślić, że nowe prawo jest przejściowe (zmieniona definicja drewna energetycznego zacznie obowiązywać od 1 października 2020 r, a utraci moc z dniem 31 grudnia 2021 r.).

PRÓBA OCENY

Zmienione unormowania dotyczące drewna energetycznego mają utrzymać pozyskiwanie drewna na dotychczasowym poziomie. Prawo ma służyć ochronie gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwo- we we współpracy z prywatnymi przedsiębiorstwami świadczącymi usługi leśne. Zwiększona możliwość wykorzystywania drewna ma czynić jego odbiór nadal opłacalnym. W uzasadnieniu do projektu ustawy podkreślano niebezpieczeństwa ekologiczne, do których może doprowadzić zbyt duże nagromadzenie drewna w lesie (pożary, gradacyjny rozwój owadów). Lasy Państwowe podkreślają, że wielkość wycinki nie ulegnie zwiększeniu, a nowa definicja drewna energetycznego odpowiada standardom prawnym Unii Europejskiej oraz rozwiązuje problem ochrony zdrowych drzewostanów, dla których zagrożeniem jest zdegradowane drewno, cenione wyłącznie w energetyce[2]. Odpowiednia polityka informacyjna oraz epizodyczne obowiązywanie norm prawnych powinny zapobiec ewentualnym protestom ekologicznym.

 

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

 

[1] Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii, Dz. U. z 2020 r. poz. 261 z późn. zm.

[2] Wyjaśnienie w sprawie zmiany ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz wprowadzenia definicji drewna energetycznego, https:// www.lasy.gov.pl/pl/kontakt/komunikaty/wyjasnienie-w-sprawie-zmiany-ustawy-o-odnawialnych-zrodlach-energii-oraz-wprowadze- nia-definicji-drewna-energetycznego, dostęp:1.09.2020 r.