Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Zmiana wysokości zasiłku dla bezrobotnych

calendar 6 października 2020
W skrócie

WPROWADZENIE Co do zasady podwyżka zasiłku dla bezrobotnych następuje raz w roku z dniem 1 czerwca. Tak też się stało i w tym roku i w czerwcu została wprowadzona nowa kwota zasiłku, która powinna obowiązywać do 2021 r. Ustalona kwota przez pierwsze 90 dni wynosiła 881,30 zł brutto. Po upływie tego czasu zasiłek miał spaść do 692 zł brutto. KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH? Zasiłek jest przewidziany dla osób […]

Źródło: elements.envato.com
WPROWADZENIE

Co do zasady podwyżka zasiłku dla bezrobotnych następuje raz w roku z dniem 1 czerwca. Tak też się stało i w tym roku i w czerwcu została wprowadzona nowa kwota zasiłku, która powinna obowiązywać do 2021 r. Ustalona kwota przez pierwsze 90 dni wynosiła 881,30 zł brutto. Po upływie tego czasu zasiłek miał spaść do 692 zł brutto.

KOMU PRZYSŁUGUJE ZASIŁEK DLA BEZROBOTNYCH?

Zasiłek jest przewidziany dla osób bezrobotnych, które zarejestrowały się w urzędzie. By otrzymać zasiłek należy udowodnić, że przez co najmniej 365 dni w okresie ostatnich 18 miesięcy było się zatrudnionym w oparciu o umowę o pracę z wynagrodzeniem nie niższym niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy bezrobotny otrzymuje zasiłek w wysokości:

  • 80 % zasiłku podstawowego, gdy przepracował w sumie mniej niż 5 lat;
  • 100 % zasiłku podstawowego, gdy przepracował od 5 do 20 lat;
  • 120 % zasiłku podstawowego, gdy przepracował co najmniej 20 lat.
JAKIE ZMIANY ZOSTANĄ WPROWADZONE 1 WRZEŚNIA 2020 R.?

Dnia 21 czerwca 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dodatku solidarnościowym przyznawanym w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19 [1].

Ustawa ta wprowadza zmiany w art. 15 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy[2]. Celem nowelizacji było podwyższenie kwoty zasiłku dla bezrobotnych do 1200 zł brutto miesięcznie w okresie pierwszych 90 dni posiadania prawa do zasiłku i 942,30 zł brutto miesięcznie w okresie kolejnych dni posiadania prawa do zasiłku. W przeliczeniu na netto zasiłek dla bezrobotnych przez pierwsze 90 dni będzie wynosił 869,76 zł netto, a w dalszym okresie – 682,98 zł netto. Nowa wysokość zasiłku zaczyna obowiązywać od 1 września 2020r.

W ustawie została wprowadzona również inna zmiana: jeśli w wyniku przepisów o rozwiązaniach związanych ze zwalczaniem koronawirusa został obniżony pracownikowi wymiar czasu – a co za tym idzie pensja spadła poniżej minimalnego wynagrodzenia – wtedy i tak te dni zostaną zaliczone do wymaganych 365 dni.

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

[1] Dz. U. 2020, poz. 1068 z późn. zm.

[2] Dz. U. 2004, nr 99, poz. 1001 z późn. zm.