Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19

calendar 18 grudnia 2020
W skrócie

Pod koniec kwietnia br. Rada Ministrów uchwaliła przyjęcie programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19” [1] z uwagi na „realną słabość organizacji pozarządowych związaną z brakiem rezerw finansowych”. Dofinansowanie przyznawane było w ramach dwóch priorytetów. Pierwszy z nich obejmował tzw. działania wspierające, czyli podejmowane w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych, natomiast drugi – bezpieczeństwo NGO. […]

Źródło: elements.envato.com

Pod koniec kwietnia br. Rada Ministrów uchwaliła przyjęcie programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego pod nazwą „Program wsparcia doraźnego organizacji pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19” [1] z uwagi na „realną słabość organizacji pozarządowych związaną z brakiem rezerw finansowych”.

Dofinansowanie przyznawane było w ramach dwóch priorytetów. Pierwszy z nich obejmował tzw. działania wspierające, czyli podejmowane w celu przeciwdziałania COVID-19 w społecznościach lokalnych, natomiast drugi – bezpieczeństwo NGO. Pod tym ostatnim pojęciem rozumiana była realizacja działań, które musiały zostać odwołane na skutek epidemii, podejmowanych celem podtrzymania funkcjonowania organizacji, zakup wyposażenia i niezbędnych materiałów, a także wynajem siedziby lub lokalu.

Budżet całego przedsięwzięcia wynosił 10 mln zł (w tym 100 tys. zł na obsługę techniczną). Jednak w związku z wykorzystaniem wszystkich dostępnych środków już po 7 tygodniach wstrzymano przyjmowane zgłoszeń. Zgodnie z informacją podaną przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego przez ten czas wpłynęło prawie 3,5 tys. wniosków [2]. Potwierdza to zatem wyniki raportu z badań [3], w którym stwierdzono, że 50% respondentów w odpowiedzi na pytanie o potrzeby z perspektywy całego sektora wskazało na wsparcie finansowe w zachowaniu płynności i wypłacie wynagrodzeń.

Pozostaje zatem czekać na kolejne propozycje ze strony rządu. Nie wiadomo tylko, ile podmiotów ten czas oczekiwania przetrwa.

Źródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Program Wsparcia Doraźnego Organizacji Pozarządowych w zakresie przeciwdziałania skutkom COVID-19, https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/program-wsparcia-doraznego-organizacji-pozarzadowych-w-zakresie-przeciwdzia-lania-skutkom-covid-20, dostęp: 20.11.2020 r.

[1] Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Uchwała Rady Ministrów w sprawie przyjęcia programu wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, https://www.gov.pl/web/klimat/uchwala-rady-ministrow-w-sprawie-przyjecia-programu-wspierania-rozwoju-spoleczenstwa-obywa-telskiego, dostęp: 12.10.2020 r.

[2] Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, Ogłoszenie o wstrzymaniu naboru wniosków w ramach programu COVID-19, 30.06.2020 r., https://niw.gov.pl/ogloszenie-o-wstrzymaniu-naboru-wnioskow-w-ramach-programu-covid-19/, dostęp: 12.10.2020 r.

[3] Portal ngo.pl, Organizacje pozarządowe wobec pandemii. Raport z badań 2020, https://fakty.ngo.pl/raporty/organizacje-pozarzadowe--wobec-pandemii-2020, dostęp: 12.10.2020 r.