Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Polski Bon Turystyczny

calendar 7 października 2020
W skrócie

W lipcu weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym[1]. Szybki proces legislacji podyktowany był potrzebą wsparcia branży turystycznej jeszcze w bieżącym sezonie wakacyjnym. Wprowadzone ustawą świadczenie z budżetu państwa w formie bonu o wartości 500 złotych ma zachęcać rodziny do organizowania letniego wypoczynku w Polsce, przynosząc tym samym zyski polskim przedsiębiorcom turystycznym. ZASADY NABYWANIA POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO Polski […]

Źródło:

W lipcu weszła w życie ustawa z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym[1]. Szybki proces legislacji podyktowany był potrzebą wsparcia branży turystycznej jeszcze w bieżącym sezonie wakacyjnym. Wprowadzone ustawą świadczenie z budżetu państwa w formie bonu o wartości 500 złotych ma zachęcać rodziny do organizowania letniego wypoczynku w Polsce, przynosząc tym samym zyski polskim przedsiębiorcom turystycznym.

ZASADY NABYWANIA POLSKIEGO BONU TURYSTYCZNEGO

Polski Bon Turystyczny – na kwotę 500 zł – przysługuje na każde dziecko, które w dniu wejścia w życie opisywanych przepisów było objęte programem z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci[2] („Rodzina 500 plus”). Dziecku niepełnosprawnemu należy się dodatkowe świadczenie, przez co łączna wartość dotacji dla niego wynosi 1000 zł. Bon turystyczny można uzy- skać wyłącznie poprzez Platformę Usług Elektronicznych, prowadzoną przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Rejestracja jest możliwa za pomocą profilu zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektro- nicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej (w przypadku gdy nie posiadamy profilu na PUE). Polski Bon Turystyczny to dokument elektroniczny, wysyłany na wskazany przez rodzica numer telefonu albo adres poczty mailowej. Podany w dokumencie kod służy do płacenia za usługi turystyczne. Usługodawcy wymienieni na liście, prowadzonej przez Polską Organizację Turystyczną, mogą przyjmować płatności za pomocą kodu przypisanego konkretnemu bonowi. Korzystać z niego można wielokrotnie, aż do wyczerpania całkowitej wartości środków (500 zł albo 1000 zł). Polski Bon Turystyczny jest ważny do 31 marca 2022 roku. Oznacza to, że do tej daty zainteresowani mogą płacić bonem niezależnie od terminu wypoczynku.

ZASADY REJESTRACJI PRZEDSIĘBIORCÓW W PROGRAMIE POLSKI BON TURYSTYCZNY

W myśl przepisów ustawy płatności w bonach za świadczone usługi hotelarskie lub dostęp do uczestnictwa w imprezach turystycznych mogą przyjmować następujące podmioty:

  • przedsiębiorcy turystyczni,
  • organizacje pożytku publicznego zajmujące się działalnością turystyczną.

Przedsiębiorca, który chce znaleźć się na liście usługodawców obsługujących Polski Bon Turystyczny, musi dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych ZUS-u. Po dokonaniu czynności rejestracyjnych Polska Organizacja Turystyczna umieści przedsiębiorcę na liście firm, które akceptują płatność bonem. Dzięki temu każdy przedsiębiorca należący do programu będzie widoczny dla potencjalnych klientów. Katalog przedsiębiorców dostępny jest na stronie internetowej: https://bonturystyczny.polska.travel/lista-podmiotow.

Warto zwrócić uwagę, że PBT dotyczy nie tylko działalności zarejestrowanych w CEIDG czy KRS, ale także obiektów wypoczynkowych, wpisanych do odpowiednich rejestrów prowadzonych przez organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego (np. gospodarstwa agroturystyczne). Przyjmowanie płatności bonem odbywa się również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych. Obsługą rozliczeniową Polskiego Bonu Turystycznego zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który odpowiednią kwotę pieniędzy przeleje na konto przedsiębiorcy w ciągu 14 dni od dokonania transakcji. Na stronie internetowej ZUS-u znajdują się wszystkie potrzebne informacje dotyczące wykorzystywania bonu w działalności turystycznej. Zamieszczone krótkie filmy szkoleniowe oraz informacje graficzne pomagają w łatwy i czytelny sposób zapoznać się z zasadami funkcjonowania bonów turystycznych. Uruchomiona została również infolinia, za pomocą której każdy zainteresowany może skonsultować pojawiające się wątpliwości.

PRÓBA OCENY

Wprowadzenie w Polsce bonu turystycznego należy odczytać jako kolejny element interwencji państwa w gospodarkę celem eliminowania negatywnych skutków pandemii koronawirusa. Wcześniejsze zamknięcie granic oraz znaczący spadek przemieszczania się ludności spowodował straty dla całej, szeroko pojmowanej sfery usług turystycznych. Izba Gospodarcza Hotelarstwa Polskiego podała, że szczególnie branża hotelarska odczuła ten negatywny efekt pandemii[3]. Rządowe dotacje powinny podnieść dochody hoteli w Polsce. Wartość programu szacuje się na około 3 miliardy złotych. Pieniądze te w minimalnym zakresie wypełnią lukę dochodową w sektorze turystyki, który został szczególnie dotknięty ,,gospodarczą kwarantanną”.

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R. 

[1] Dz. U. z 2020 r. poz. 1262, z późn. zm.

[2] Dz. U. z 2019 r. poz. 2407, z późn. zm.

[3] L.Grzegórska – Szpyt, Badanie: w większości hoteli liczba rezerwacji w lipcu nie przekroczyła 40 proc., źródło:https://www.pap.pl/aktualnosci/ news%2C685413%2Cbadanie-w-wiekszosci-hoteli-liczba-rezerwacji-w-lipcu-nie-przekroczyla-40, dostęp: 25.08.2020 r.