Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Płaca minimalna w 2021 roku

calendar 6 października 2020
W skrócie

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę[1] wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala Rada Ministrów po negocjacji z Radą Dialogu Społecznego. Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej płaca minimalna będzie wynosiła 2800 zł brutto. Jest to stawka o 200 zł większa niż w mijającym roku, w którym to wynosiła 2600 zł brutto. […]

Źródło: elements.envato.com

Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę[1] wysokość minimalnego wynagrodzenia ustala Rada Ministrów po negocjacji z Radą Dialogu Społecznego. Od 1 stycznia 2021 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej płaca minimalna będzie wynosiła 2800 zł brutto. Jest to stawka o 200 zł większa niż w mijającym roku, w którym to wynosiła 2600 zł brutto. W praktyce oznacza to podwyżki nie tylko dla osób zatrudnionych na zasadzie umowy o pracę, ale również wykonujących umowy cywilnoprawne, tj. umowy zlecenia i o dzieło. Wysokość minimalnej stawki godzinowej, która jest corocznie waloryzowana o wskaźnik wynikający z podzielenia wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego na następny rok przez wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w roku, w którym odbywają się negocjacje, ma wynieść 18,3 zł i jest ona większa o 1,3 zł w stosunku do roku obecnego.

We wrześniu rząd oprócz ustalania przyszłorocznego budżetu opracowuje wysokość minimalnego wynagrodzenia, które następnie jest publikowane w Dzienniku Ustaw. Decyzja o płacy minimalnej została poprzedzona negocjacjami z pracownikami – związkami zawodowymi, jak również pracodawcami na forum Rady Dialogu Społecznego. Ostateczną decyzję podejmuje rząd i ogłasza ją do 15 września. Wysokość stawki nie może być niższa niż zaproponowana Radzie Dialogu Społecznego, dlatego pewne jest, że będzie wynosiła nie mniej niż 2800 zł.

W związku z epidemią COVID-19, która przyczyniła się do znacznej recesji w 2021 r., pracodawcy apelowali do rządu, by pozostawić płacę minimalną na obecnym poziomie tj. 2600 zł brutto. Z drugiej strony związkowcy domagali się podwyżki do 3000 zł brutto. Obecnie jest jasne, że finalnie żadna ze stron nie zostanie w pełni usatysfakcjonowana, gdyż wysokość minimalnego wynagrodzenia została zgodnie z propozycją rządu ustanowiona na poziomie 2800 zł brutto.

 

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

[1] Dz. U. 2002, nr 200, poz. 1679 z późn. zm.