Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Nowelizacja przepisów dotyczących ubezpieczeń

calendar 7 października 2020
W skrócie

Od lipca obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej[1]. Nowe regulacje uzasadniano koniecznością wzmocnienianadzoru zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych. Zgodnie z nowymi unormowaniami, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na zagraniczny zakład ubezpieczeniowy karę pieniężną, jeżeli ten nie wypłaci ubezpieczonemu odszkodowania w terminie. Wysokość kary uzależniona będzie od przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia zakładu […]

Źródło:

Od lipca obowiązują znowelizowane przepisy ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej[1]. Nowe regulacje uzasadniano koniecznością wzmocnienianadzoru zagranicznych zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych.

Zgodnie z nowymi unormowaniami, Komisja Nadzoru Finansowego będzie mogła nałożyć na zagraniczny zakład ubezpieczeniowy karę pieniężną, jeżeli ten nie wypłaci ubezpieczonemu odszkodowania w terminie. Wysokość kary uzależniona będzie od przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia zakładu oraz wysokości składki brutto z umów ubezpieczenia. Komisja Nadzoru Finansowego będzie uprawniona także do wydania zakazu działalności na terytorium Polski zagranicznego zakładu ubezpieczeniowego lub reasekuracyjnego. Wartość składki brutto ubezpieczonego, płaconej do zagranicznego zakładu ubezpieczeń, będzie dostępna w rejestrze umów ubezpieczenia, prowadzonej przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Ustawa zwiększa odpowiedzialność zagranicznych grup ubezpieczeniowych oraz nakłada dodatkowe obowiązki informacyjne.

PRÓBA OCENY

Zmiany w prawie ubezpieczeń gospodarczych nie powinny budzić kontrowersji. Są one podyktowane potrzebą zapewnienia jednakowej ochrony wszystkim ubezpieczonym, bez względu na rodzaj zakładu, z którym została zawarta polisa. Dodatkowa ochrona jest tym bardziej zrozumiała z powodu szerokiego katalogu ubezpieczeń obowiązkowych. Należy mieć nadzieję, że nowe przepisy nie zniechęcą zagranicz- nych towarzystw ubezpieczeniowych do prowadzenia działalności w Polsce oraz nie spowodują wyższych składek dla ubezpieczonych.

 

 

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

 

 

[1] Ustawa z dnia 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, Dz. U. z 2020 r. poz. 1180.