Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Kasy wirtualne

calendar 7 października 2020
W skrócie

Kas wirtualnych, kolejnego novum, nie należy mylić z omówionymi wcześniej kasami rejestrującymi online. Od 1 czerwca br. określone branże (tj. usługi transportowe, hotelarskie, gastronomiczne, sprzedaż węgla, brykietu i paliw podobnych[1]) mają możliwość korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania[2]. Innymi słowy, przedsiębiorca może rejestrować transakcję poprzez aplikację na smartfonie czy innym urządzeniu podłączonym do internetu. Choć celem projektodawców było zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązku rejestracji […]

Źródło: elements.envato.com

Kas wirtualnych, kolejnego novum, nie należy mylić z omówionymi wcześniej kasami rejestrującymi online. Od 1 czerwca br. określone branże (tj. usługi transportowe, hotelarskie, gastronomiczne, sprzedaż węgla, brykietu i paliw podobnych[1]) mają możliwość korzystania z kas rejestrujących mających postać oprogramowania[2]. Innymi słowy, przedsiębiorca może rejestrować transakcję poprzez aplikację na smartfonie czy innym urządzeniu podłączonym do internetu.

Choć celem projektodawców było zmniejszenie kosztów wywiązywania się z obowiązku rejestracji sprzedaży i dalsze ograniczenie szarej strefy, podczas konferencji organizowanej przez Krajową Izbę

Gospodarczą Elektroniki i Telekomunikacji podkreślono niebezpieczeństwo wykorzystania wirtualnych kas fiskalnych, a także rozszczelnienie systemu fiskalnego w branżach wrażliwych[3].

Stefan Kamiński, prezes KIGEiT, podkreślił, że izba, którą reprezentuje, nie jest przeciwnikiem tzw. kas wirtualnych. Jednakże ma wiele uwag i wątpliwości co do wprowadzenia ich na taką skalę, bowiem ozna- czają „zielone światło” do kolejnych nadużyć.

Z kolei prof. Witold Modzelewski zauważył niekonsekwencję projektodawcy[4]. Z jednej strony wprowadza on bowiem restrykcyjne rozwiązania w branżach wrażliwych (obowiązkowe kasy online, wzmożone kontrole podatkowe), a z drugiej dopuszcza możliwość stosowania niesprawdzonego rozwiązania o obniżonym stopniu bezpieczeństwa.

Jednakże Przemysław Koch, pełnomocnik ministra finansów ds. informatyzacji, broni instytucji kas mobilnych, podkreślając wprowadzenie wielu mechanizmów zabezpieczających[5]. Najistotniejszym z nich jest wymóg uzyskania certyfikatu z Głównego Urzędu Miar, co potwierdzi posiadanie blokady uniemożliwiającej skasowanie danych czy manipulację nimi. Ponadto, e-paragony miały być przesyłane do bazy danych MF co minutę, a brak komunikacji przez 15 minut miałby skutkować blokadą sprzedaży. W odpowiedzi na tę wypowiedź Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji wydała oświadczenie o przekazywaniu informacji niemających pokrycia w faktach i wprowadzających w błąd[6].

Bez względu na to, po której stronie się opowiemy, trzeba podkreślić, że kasy wirtualne to jedynie alternatywa dla wskazanych w ustawie branż. Ostateczna decyzja o korzystaniu z nich należy zatem do przedsiębiorców.

 

 POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

 

[1] Rozporządzenie Ministra Finansów dnia 29 maja 2020 r. w sprawie grup podatników lub rodzajów czynności, w odniesieniu do których możliwe jest używanie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, Dz. U. z 2020, poz. 965

[2] Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie kas rejestrujących mających postać oprogramowania, Dz.U.z 2020, poz. 957.

[3] Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Konferencja prasowa online–WIRTUALNE KASY FISKALNE–zagrożenie dla budżetu państwa, 22.05.2020 r., https://kigeit.org.pl/2020/05/22/konferencja-prasowa-online-wirtualne-kasy-fiskalne-zagrozenie- -dla-budzetu-panstwa-piatek-22-05-2020-godz-10/, dostęp: 4.08.2020 r.

[4]  Rzeczpospolita ,Rozporządzenie dotyczące kas fiskalnych dla nowych grup podatników–branży transportowej, hotelarskiej i gastronomicznej, 15.05.2020 r., https://www.rp.pl/VAT/305159942-Rozporzadzenie-dotyczace-kas-fiskalnych-dla-nowych-grup-podatnikow—bran- zy-transportowej-hotelarskiej-i-gastronomicznej.html, dostęp: 1.09.2020 r.

[5] Rzeczpospolita, Przemysław Koch: wprowadzamy kasy w telefonie, dobrze je zabezpieczyliśmy, 26.05.2020r.,https://www.rp.pl/VAT/ 305269990-Przemyslaw-Koch-wprowadzamy-kasy-w-telefonie-dobrze-je-zabezpieczylismy.html, dostęp: 1.09.2020 r.

[6] Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Oświadczenie Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji na publikacje medialne Ministerstwa Finansów, 26.05.2020 r., https://kigeit.org.pl/FTP/bu/SDFUR/200526_Oswiadczenie_KIGEiT.pdf, dostęp: 5.08.2020 r.