Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Druga tarcza antykryzysowa dla turystyki

calendar 6 października 2020
W skrócie

WPROWADZENIE 14 sierpnia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona wprowadzić kolejne rozwiązania mające na celu pomóc branży turystycznej w obliczu trwającej epidemii. W uzasadnieniu czytamy, że pierwotne założenia ustawy opierały się na przewidywaniach odnośnie do rozwoju epidemii i jej wpływu na gospodarkę, jednak dopiero […]

Źródło: elements.envato.com
WPROWADZENIE

14 sierpnia br. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. Ma ona wprowadzić kolejne rozwiązania mające na celu pomóc branży turystycznej w obliczu trwającej epidemii. W uzasadnieniu czytamy, że pierwotne założenia ustawy opierały się na przewidywaniach odnośnie do rozwoju epidemii i jej wpływu na gospodarkę, jednak dopiero dziś można powoli oceniać rzeczywiste skutki kryzysu. Niestety na podstawie danych statystycznych można wnosić, że kryzys w turystyce oraz jego skutki ekonomiczne mają dużo większy zasięg od wstępnie szacowanego. Środki zapobiegawcze podejmowane w celu zahamowania rozprzestrzeniania się COVID-19 wpłynęły na zachowania konsumentów w taki sposób, że drastycznie spadła liczba zleceń na organizację targów, wystaw i kongresów. Spowodowało to problemy z płynnością finansową przedsiębiorstw oraz z wywiązywaniem się ze zobowiązań. Dlatego ustawodawca postanowił wprowadzić nowe korzystne rozwiązania, aby wspomóc tę branżę w trudnej sytuacji.

JAK BYŁO?

Przypomnijmy, że w „tarczy 1.0” wprowadzono dwa istotne rozwiązania dla biur turystycznych. Po pierwsze mieli oni możliwość zaoferowania klientom vouchery na wyjazdy, do wykorzystania w późniejszym terminie, jeżeli ich impreza turystyczna nie odbyła się w związku z koronawirusem. Drugim rozwią- zaniem było przedłużenie zwrotu pieniędzy do 180 dni. Niestety powyższe rozwiązania okazały się niewystarczające.

NOWE ROZWIĄZANIA

W uzasadnieniu nowelizacji ustawy wskazano, że z przeprowadzonych analiz wynika, że do końca czerwca niecałe 30% podróżnych, którzy odstąpili od umów lub którym umowy rozwiązano, zdecydowało się na przyjęcie vouchera. Możliwość wręczenia vouchera jako substytutu zwrotu kosztów za imprezę turystyczną, która się nie odbyła, miało zachęcić podróżnych do realizacji imprezy w innym terminie. Natomiast odnośnie do podróżnych, którzy nie przyjęli vouchera, termin 180 dni przewidziany na zwrot środków miał być czasem, w którym organizatorzy mieli zgromadzić niezbędne środki na pokrycie strat. Jak się okazało, niestety mały procent podróżnych zdecydował się na taka formę zrekompensowania strat. Dlatego ustawodawca postanowił wprowadzić nowe rozwiązanie w postaci stworzenia mechanizmu wsparcia organizatorów w wypłatach podróżnym środków z tytułu imprez, które się nie odbyły. Organizator będzie mógł złożyć do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego wniosek o udzielenie wypłaty. W tym celu będzie musiał złożyć odpowiednie dokumenty, m.in. wykaz umów, od których podróżni odstąpili w związku z koronawirusem. Aby otrzymać wypłatę, organizator będzie musiał dokonać wpłaty w wysokości 7,5% łącznej wartości wypłat. Co istotne, również podróżny jest zobligowany do złożenia wniosku o wypłatę środków na jego rzecz. Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny po otrzymaniu wniosków organizatora oraz podróżnego w terminie 14 dni od dnia zakończenia weryfikacji wniosku dokonuje wypłaty na rzecz podróżnych.

Do kolejnych nowych rozwiązań należy stworzenie Turystycznego Funduszu Pomocowego, który ma być instrumentem wsparcia na przyszłość dla organizatorów turystyki na wypadek, gdyby znaleźli się w podobnej sytuacji jak obecny kryzys wywołany COVID-19. Organizatorom turystyki będą zapewnione środki na pokrycie zwrotów wpłat podróżnych, których imprezy nie będą mogły być zrealizowane.

Uchwalony przez Sejm projekt nowelizacji ustawy wprowadza również zwolnienie z opłacania nieopłaconych należności z tytuły składek na ubezpieczenia społeczne należnych za okres od czerwca do sierpnia 2020 r. dla przedstawicieli branży turystycznej[1].

PODSUMOWANIE

Nowe rozwiązania z pewnością przyczynią się do upłynnienia finansów w branży turystycznej i pozwolą być może podnieść się po kryzysowych miesiącach. Jednocześnie występuje obawa, że kolejne obciążenia budżetu państwa będą wiązać się ze znajdowaniem środków potrzebnych do jego realizacji. A to może odbić się na zwykłych obywatelach w postaci wprowadzania nowych podatków. Czas pokaże, czy takie udogodnienia to słuszna decyzja.

POBIERZ PEŁNY RAPORT ZA III KWARTAŁ 2020 R.

[1] Tekst uzasadnienia projektu ustawy: http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/druk.xsp?nr=559, dostęp: 8.09.2020 r.