Publikacje

back Wróć do publikacji

„Rewolucja Konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę” Lee Edwards

W skrócie

„Rewolucja Konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę.” Lee Edwards. Wydawcy: Ośrodek Analiz Cegielskiego oraz Wydawnictwo Ursines. 2020 r. Przedmowa: prof. Marek J. Chodakiewicz. Tłumaczenie: Maria Juczewska. Premiera: 1 grudnia 2020 r. ISBN: 978-83-953378-1-9, EAN: 9788395337819. Wydawcy to Ośrodek Analiz Cegielskiego oraz Wydawnictwo Ursines. Dystrybutorem książki jest OSDW Azymut. STRONA WWW PUBLIKACJI Triumf ruchu konserwatywnego w przekształcaniu polityki amerykańskiej to jedna z największych nieopowiedzianych historii ostatniego […]

1 grudnia 2020 OAC

„Rewolucja Konserwatywna. Rzecz o ruchu, który odmienił Amerykę.” Lee Edwards. Wydawcy: Ośrodek Analiz Cegielskiego oraz Wydawnictwo Ursines. 2020 r. Przedmowa: prof. Marek J. Chodakiewicz. Tłumaczenie: Maria Juczewska. Premiera: 1 grudnia 2020 r. ISBN: 978-83-953378-1-9, EAN: 9788395337819.

Wydawcy to Ośrodek Analiz Cegielskiego oraz Wydawnictwo Ursines. Dystrybutorem książki jest OSDW Azymut.

STRONA WWW PUBLIKACJI

Triumf ruchu konserwatywnego w przekształcaniu polityki amerykańskiej to jedna z największych nieopowiedzianych historii ostatniego wieku. Pod koniec II wojny światowej mało kto w życiu publicznym przyznawał się do bycia konserwatystą. Jednak, jak w niniejszej rozprawie ukazuje Lee Edwards, w latach 50., 60. i 70. niewielka grupa głęboko zaangażowanych mężczyzn i kobiet zaczęła z wolna podkopywać liberalnego kolosa, by w dwóch ostatnich dekadach XX wieku ich następcy mogli wspinać się po szczeblach władzy. Nawet upadek Newta Gingricha nie wpłynął na niepodważalny fakt, iż ruch ten w rzeczy samej na nowo ułożył reguły amerykańskiego życia politycznego, a republika już nigdy nie miała być taka sama.

Edwards opowiada historię o tym, jak konserwatyści zbudowali ów ruch od podstaw. Zaczęli od gazet i magazynów, potem tworzyli oddolne organizacje obywatelskie, by w końcu przejąć kontrolę nad Partią Republikańską od tych, którzy, jak się okazało, wyżej cenią mariaż z liberałami, obiecując jedynie sprawniejsze zarządzanie państwem opiekuńczym, a nie położenie mu kresu. Jednak nade wszystko pisze on o wielkiej czwórce liderów, którzy na ruchu tym odcisnęli swe własne, osobiste piętno i przekształcili go w najważniejszą dziś siłę polityczną w Stanach Zjednoczonych.

  • Robert Taft, „Mr. Republican” – ikona wartości konserwatywnych w czasie chudych lat rządów Roosevelta i Trumana
  • Barry Goldwater, „Mr. Conservative” – nieugięty człowiek Zachodu, który okazał się inspiracją dla nowego pokolenia
  • Ronald Reagan, „Mr. President” – optymista, którego zasady były wystarczająco silne, by pokonać imperium zła
  • Newt Gingrich, „Mr. Speaker” – pełen pasji wizjoner, który zdobył Kongres, lecz utracił nad nim kontrolę

Wszyscy czterej swoim przykładem i wizją zaprowadzili pewną intelektualną i ideową stabilizację w poranionym wewnętrznymi frakcjami ruchu konserwatywnym, opierając się pragmatykom, którzy wartości republikańskie przehandlowaliby na rzecz chwilowej przewagi politycznej.

O Auotrze

Sam Lee Edwards (urodzony w 1932 roku) stał się jednym z filarów amerykańskiego konserwatyzmu. Początek jego działań przypada na lata 60 XX w., kiedy założył organizację Young Americans for Freedom, a następnie redagował związany z nią magazyn New Guard. Edwards napisał aż 25 książek, w tym biografie Ronalda Reagana, Williama F. Buckleya, Edwina Meese’a III i Barry’ego Goldwatera. Ponadto przez lata pisywał do wielu istotnych amerykańskich gazet, m.in. The Boston Globe, The Wall Street Journal czy The Washington Times. Prezydent Reagan o autorze powiedział:

 Edwards od zawsze stoi na czele wysiłków o to, aby odbudować Amerykę, aby przywrócić ją do wartości, w jakich była od początku zakotwiczona… Lee walczy zdecydowanie, wykazując się nieprzeciętną inteligencją i inwencją. To człowiek, który okazał się szlachetny w czasie pomyślności i w czasie trudu.

Od wielu lat Edwards jest wykładowcą uniwersyteckim – założył Instytut Dziennikarstwa Politycznego na Uniwersytecie Georgetown, wykładał w Instytucie Politologii w John F. Kennedy School of Government na Harvardzie oraz w Centrum Studiów Amerykanistycznych im. B. Kennetha Simona w Heritage Foundation. Obecnie, piastuje stanowisko adiunkta, wykładając nauki polityczne w Katolickim Uniwersytecie Ameryki oraz w Instytucie Polityki Światowej. Ponadto Edwards przewodniczy Fundacji Pamięci Ofiar Komunizmu, której nadrzędną misją jest edukacja młodych pokoleń na temat ideologii, historii i spuścizny komunizmu. Dzięki Fundacji, w Waszyngtonie powstało międzynarodowe miejsce pamięci poświęcone ofiarom komunizmu, stworzono również Globalne Muzeum Komunizmu.

Konserwatyzm amerykański

Konserwatyzm amerykański wywodzi się z tradycji i kultury angielskiej, co za tym idzie z cywilizacji zachodniej i dzieli się na dwa etapy: elitarny w latach 1776 – 1828 oraz demokracji masowej od 1828 do dzisiaj. Pierwsza generacja konserwatystów prowadziła amerykańską rewolucję, która w rzeczywistości była wojną kolonii o niepodległość, walką wyzwoleńczą, a nie znaną współcześnie rewolucją antykulturową. W fali drugiej, dominantą było połączenie trzech głównych nurtów: twardego indywidualizmu, wolnej przedsiębiorczości i imperializmu. Generacja trzecia odchodziła od ogólnie panującego leseferyzmu i powracała do idei ojców założycieli.

STRONA WWW PUBLIKACJI

W kontekście książki Edwardsa, najistotniejsze jest czwarte pokolenie konserwatystów, działające na przełomie lat 40 i 50, które reagowało na lewicowe ekscesy i zagrożenie ze strony komunizmu. Ofensywa skrajnej lewicy doprowadziła do zjednoczenia prawicy. Warto wspomnieć tu o rewolucji reaganowskiej, będącej w rzeczywistości kontrrewolucją, a zarazem próbą przywrócenia wartości konserwatywnych. Szeroko pojęta prawica, w ramach reakcji na upadek wartości moralnych strony przeciwnej musiała wyzbyć się wszelkiego zła. Konserwatyści ucięli kontakty z Ku Klux Klanem, mającym wówczas ogromne wpływy, kładąc nacisk na zapobieganie dyskryminacji na tle rasowym.

Niniejsza pozycja jest niezwykle wartościowa dla polskiego czytelnika, w Rewolucji konserwatywnej czytelnik odnajdzie analogię pomiędzy wysiłkami amerykańskiej prawicy w przywracaniu tradycyjnych punktów odniesienia w debacie publicznej, a działaniami obecnych władz w naszym kraju. Edwards podkreśla, że: 

To, co dzieje się w Polsce, jest niezwykle ważne nie tylko dla Europy Wschodniej, ale dla całej Europy, i z tego względu, dla całego świata. Polska prowadzi, wskazuje drogę w tak wielu wymiarach, i prowadziła, wskazywała drogę podczas upadku komunizmu poprzez rzeczy takie jak Związek Solidarność i inne akty patriotyzmu i wiary, na tak wiele sposobów, dlatego mamy nadzieję w Polsce, aby była liderem – i ona jest liderem. Jestem przekonany, że pozostanie nim w nadchodzących dziesięcioleciach.

Poza współczesnymi odniesieniami należy podkreślić możliwość poznania zarówno źródeł jak i szczegółowego przebiegu słynnej rewolucji konserwatywnej, która wyniosła do władzy prezydenta Ronalda Reagana.

STRONA WWW PUBLIKACJI