Publikacje

back Wróć do publikacji

Prosto o tarczy antykryzysowej. Przewodnik po wybranych instrumentach wsparcia dla przedsiębiorców wprowadzonych w związku z pandemią COVID-19

W skrócie

Z przyjemnością prezentujemy przegląd podstawowych rozwiązań składających się na tzw. „tarczę antykryzysową”. Choć obowiązujące przepisy spotkały się z mieszanym odbiorem komentatorów i samych zainteresowanych (eksperci Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego nie tylko przedstawili szereg uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych orazwywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1, lecz następniewypowiadali się […]

Z przyjemnością prezentujemy przegląd podstawowych rozwiązań składających się na tzw. „tarczę antykryzysową”.

Choć obowiązujące przepisy spotkały się z mieszanym odbiorem komentatorów i samych zainteresowanych (eksperci Fundacji Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego nie tylko przedstawili szereg uwag do projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw1, lecz następniewypowiadali się na ten temat, niejednokrotnie krytycznie, apelując o rozszerzenie wsparcia dla przedsiębiorców, organizacji
pozarządowych, innych pracodawcóworaz grup społecznych, a także uproszczenie przyjętych procedur) – dokonaliśmy wyboru kilku mechanizmów wsparcia, prezentując jego beneficjentów (Komu przysługuje?), treść merytoryczną rozwiązań (Zakres pomocy?) oraz praktyczne wskazówki związane z procedurą korzystania nich (W jaki sposób mogę uzyskać?). Opracowanie uwzględnia stan prawny na dzień 19 kwietnia 2020 r., w tym zmiany wprowadzone przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-22.

POBIERAM PORADNIK