Publikacje

back Wróć do publikacji

Pracownia Liderów NGO

W skrócie

„Pracownia Liderów NGO’s” jest projektem szkoleniowym, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Podstawowym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Polski w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa. Więcej informacji na: https://fim.edu.pl/pracownia-liderow-ngos/

12 lipca 2018 Olaf Szczypiński

„Pracownia Liderów NGO’s” jest projektem szkoleniowym, którego głównym celem jest wzmocnienie potencjału podmiotów zaangażowanych w proces stanowienia prawa na szczeblu krajowym. Podstawowym celem szkoleń jest podniesienie kompetencji eksperckich przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Polski w zakresie niezbędnym do prawidłowego udziału w procesie stanowienia prawa, w szczególności z zakresu prawa gospodarczego, ekonomii z elementami polityki przemysłowej, prawa pracy, ekonomicznej analizy prawa.

Więcej informacji na: https://fim.edu.pl/pracownia-liderow-ngos/