Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Prawne aspekty gier wideo na konferencji

calendar 16 listopada 2021
W skrócie

W niedzielę, 21 listopada, radca prawny Miłosz Blicharz, ekspert Ośrodka Analiz Cegielskiego, weźmie udział w konferencji Kulturotwórcza Funkcja Gier, organizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych ILS UAM. W dyskusji na konferencji będą poruszane takie tematy, jak: – Gry jako reprezentacja i symulacja historii, – Prawda, realizm i autentyczność […]

Źródło:

W niedzielę, 21 listopada, radca prawny Miłosz Blicharz, ekspert Ośrodka Analiz Cegielskiego, weźmie udział w konferencji Kulturotwórcza Funkcja Gier, organizowanej przez Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Badania Gier, Poznańskie Koło PTBG przy Instytucie Lingwistyki Stosowanej UAM oraz Zakład Komunikacji Interkulturowej i Badań Ludologicznych ILS UAM.

W dyskusji na konferencji będą poruszane takie tematy, jak:

– Gry jako reprezentacja i symulacja historii,

– Prawda, realizm i autentyczność historyczna w grach,

– Historyczne i społeczne traumy jako temat gier,

– Gry jako fabularna fikcja historyczna,

– Gry w szkolnym nauczaniu historii,

– Gry historyczne w edukacji nieformalnej (np. muzealnej),

– Gry jako nośnik dziedzictwa kulturowego,

– Projektowanie i produkcja gier historycznych,

– Polityczny wymiar gier w sporach o historię i dziedzictwo,

– Miejsce gier wśród innych mediów przedstawiających światy historyczne.

Konferencja kierowana jest do twórców gier, dziennikarzy, e-sportowców i graczy, ale także medioznawców, pedagogów, informatyków, ekonomistów, prawników i nie tylko.

Ekspert OAC weźmie udział w bloku Technologie i prawo w grach. Tematem jego wystąpienia będą „Kluczowe elementy umów stosowanych w branży gamedev na przykładzie umowy o portowanie”. Prelekcja będzie miała za zadanie przybliżyć uczestnikom prawne aspekty tworzenia gier, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii umów stosowanych w branży.

Aby zapewnić dostępność, w wystąpieniu weźmie udział tłumacz języka migowego, który na bieżąco przetłumaczy omawiane treści.

Więcej informacji o projekcie znajdą Państwo na stronie: https://gaming.osrodekanaliz.pl, a o konferencji – http://gry.konferencja.org.

__________

Projekt sfinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu w ramach programu Rozwój sektorów kreatywnych.