Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Ośrodek Analiz Cegielskiego na Forum Ekonomicznym 2020

calendar 28 września 2020
W skrócie

W dniach od 8 do 10 września odbywało się Forum Ekonomiczne 2020 pod hasłem: „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?” W tegorocznym Forum udział wziął prezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, dr Tymoteusz Zych.

Źródło:

W dniach od 8 do 10 września odbywało się Forum Ekonomiczne 2020 pod hasłem: „Europa po pandemii: Solidarność, Wolność, Wspólnota?” W tegorocznym Forum udział wziął prezes Ośrodka Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego, dr Tymoteusz Zych.

W ponad 200 panelach dyskusyjnych na Forum wzięło udział ok. 1500 gości, wśród których znaleźli się czołowi przedstawiciele ze świata polityki, ekonomii, biznesu oraz organizacji pozarządowych. Panel dotyczący NGOsów pt. „Rola organizacji pozarządowych w kształtowaniu postaw obywatelskich” poświęcony był rozważaniom na temat aktywności organizacji pozarządowych oraz ich pozycji w debacie publicznej. 

„Jest rzeczą jasną, że organizacje powinny być niezależne, bo inaczej nie kontrolują władzy, nie patrzą jej na ręce, nie bronią wolności obywatelskiej i pewnych standardów”. – podkreślił dr Zych w wywiadzie po zakończonym panelu. Rozmawiając o finansowaniu w NGO podkreślił również wagę wymogu transparentności organizacji watchdogowych finansowanych z zagranicznych środków publicznych. Podczas dyskusji w ramach panelu doszło do konfrontacji dwóch poglądów dotyczących społeczeństwa obywatelskiego. Pierwszy odnosi się do postrzegania go przez pryzmat fundacji, stowarzyszeń, działających odgórnie, które zyskują dofinansowania od większych podmiotów, z zagranicy, bądź z środków publicznych. Drugi pogląd natomiast dotyczył rozumienia społeczeństwa obywatelskiego jako wszelkiego rodzaju aktywności oddolnych na rzecz wspólnego dobra.

Forum Ekonomiczne to konferencja organizowana przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich. Już od 28 lat Forum skupia wybitnych ekonomistów, premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich i wielu innych specjalistów ze sceny politycznej z Europy Środkowo – Wschodniej w celu przeprowadzenia dialogu na tematy związane gospodarką, polityką, społeczeństwem. W tym roku, pod wpływem pandemii COVID-19, tematyka zdominowana była przez tematy związane ze zmianami zachodzącymi w gospodarce. Wydarzenie rozpoczęło się prezentacją raportu ekspertów SGH, stanowiącego opis wybranych problemów i wyzwań stojących przed krajami środkowej Europy. Ponadto, jak co roku zostały wręczone nagrody Forum Ekonomicznego i tak Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej otrzymał tytuł Organizacji Pozarządowej Roku, a Człowiekiem Roku został prezes PKN Orlen, Daniel Obajtek.

 

https://youtu.be/wutVyh17gxw