Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Nowoczesny arbitraż – międzynarodowa konferencja naukowa

calendar 26 listopada 2021
W skrócie

Arbitraż jest szybko rozwijającą się alternatywną formą rozwiązywania sporów. Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i polityczne coraz częściej przenosi spory sądowe – z ich tradycyjnego forum, usytuowanego w ramach sądownictwa powszechnego, na drogę arbitrażu, Centrum Analiz Cegielskiego postanowiło umożliwić wszystkim chętnym stronom poddanie ich sporów pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Stąd też Centrum podjęło decyzję o powołaniu własnego sądu arbitrażowego: młodego, dynamicznego i w pełni odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania swoich klientów.

Źródło: Adobe stock

Idea konferencji

Arbitraż jest szybko rozwijającą się alternatywną formą rozwiązywania sporów. Mając na uwadze fakt, że otoczenie gospodarcze i polityczne coraz częściej przenosi spory sądowe – z ich tradycyjnego forum, usytuowanego w ramach sądownictwa powszechnego, na drogę arbitrażu, Centrum Analiz Cegielskiego postanowiło umożliwić wszystkim chętnym stronom poddanie ich sporów pod rozstrzygnięcie sądu polubownego. Stąd też Centrum podjęło decyzję o powołaniu własnego sądu arbitrażowego: młodego, dynamicznego i w pełni odpowiadającego na potrzeby i oczekiwania swoich klientów.

ZAREJESTRUJ SIĘ NA STRONIE KONFERENCJI

Głównym celem tej konferencji jest przybliżenie czym jest „arbitraż”. „Nowoczesny Arbitraż” doskonale wpisuje się we wszystkie widoczne trendy. Dyskusja na tematy związane z arbitrażem może odnosić się do różnych zagadnień wypracowanych przez polską doktrynę i orzecznictwo. Niemniej jednak, arbitraż wydaje się odległy od bieżącego codziennego stosowania, gdy nie pojawiają się pytania o jego istotę, korzyści, inicjowanie sposobu postępowania z zapytaniami o wyrok.

WEJDŹ NA STRONĘ SĄDU ARBITRAŻOWEGO