Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Nowa platforma crowdfundingowa: twojazbiorka.pl

calendar 22 listopada 2021
W skrócie

Ośrodek Analiz Cegielskiego uruchomił właśnie nową platformę crowdfundingową: twojazbiorka.pl, która ma stanowić odpowiedź na  potrzeby  zarówno osób prywatnych, jak i organizacji społecznych, grup czy związków wyznaniowych.

Źródło: Adobe stock

Ośrodek Analiz Cegielskiego uruchomił właśnie nową platformę crowdfundingową: twojazbiorka.pl, która ma stanowić odpowiedź na  potrzeby  zarówno osób prywatnych, jak i organizacji społecznych, grup czy związków wyznaniowych.

Główny nacisk kładziemy na upowszechnianie działań związanych z takimi wartościami jak: patriotyzm, rodzina, przedsiębiorczość, suwerenność, wolność, zdrowie czy piękno.

TWOJAZBIORKA.PL

Jednym z naszych celów jest stworzenie dużej społeczności osób oraz organizacji, które mogłyby się wzajemnie wspierać i prezentować swoje inicjatywy jak najszerszej grupie odbiorców.

Zamierzamy również umożliwić organizatorom zbiórek dostęp do danych kontaktowych osób ich wspierających, aby mieli szansę w przyszłości podtrzymywać kontakt i zacieśniać więzi ze swoimi darczyńcami. Ułatwi to organizacjom tworzenie bazy potencjalnych wspierających oraz sympatyków, a użytkownicy będą mogli zapoznać się z całym zakres działalności instytucji, które wsparły.

Często elementem koniecznym przy zakładaniu zbiórki na istniejących obecnie portalach jest prowizja w wysokości kilku procent. Na naszym portalu nie będzie obowiązkowej prowizji, oczekujemy jedynie, aby organizatorzy pokryli koszty obsługi płatności przez bank.

Transakcje na naszym portalu są szybkie i bezpieczne, a zakładanie i promowanie zbiórki jest bardzo proste. Zachęcamy nie tylko do tworzenia projektów na jeden konkretny cel, ale również do prowadzenia zbiórek funduszy na stałe potrzeby organizacji czy regularne finansowanie swojej pasji. Oferujemy też wiele udogodnień, aby zakładane zbiórki osiągnęły cel.

Jesteśmy platformą, która promuje postawy obywatelskie, troskę o dobro wspólne oraz odpowiedzialność społeczną. Każdy może założyć u nas zbiórkę, ale musi zaakceptować warunki ujęte w naszej Preambule:

„Głęboko wierząc w możliwość urzeczywistnienia idei dobra wspólnego oraz solidarności społecznej, uruchomiliśmy portal, którego celem jest stworzenie płaszczyzny do pozyskiwania funduszy na działania związane z budowaniem lokalnych wspólnot, wspieraniem odpowiedzialności za najsłabszych oraz promowaniem inicjatyw służących dobru społeczeństwa.

Portal jest miejscem do rozwijania idei dobra wspólnego ze szczególnym uwzględnieniem działalności organizacji pozarządowych oraz wspólnot lokalnych i religijnych. U podstaw funkcjonowania portalu leży tworzenie i wspieranie działań: społecznych, charytatywnych, religijnych, artystycznych, gospodarczych, sportowych, kulturalnych, naukowych czy badawczych.

TWOJAZBIORKA.PL

Sprzeciwiamy się wykorzystywaniu portalu do szerzenia nienawiści, tworzenia podziałów międzyludzkich oraz pozyskiwania funduszy na działania szkodliwe dla społeczeństwa, rewolucyjne, wymierzone przeciwko ładowi prawnemu czy społecznemu. Nie godzimy się na promowanie agresji, wandalizmu, niszczenia mienia publicznego czy prywatnego, szerzenia zgorszenia i epatowania brzydotą.”

Serdecznie zapraszamy do założenia zbiórki na naszym portalu i tworzenia wspólnoty dążącej do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowanej w sprawy publiczne, ale również nie będącej obojętną na potrzeby słabszych. Będziemy również wdzięczni za pomoc w promocji naszego portalu.