Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji

calendar 17 stycznia 2020
W skrócie

Monitoring Legislacji jest odpowiedzią Ośrodka Analiz Cegielskiego na wprowadzane oraz nowelizowane prawo obejmujące nowe sektory. Rozrastająca się ilość przepisów, a także tempo z jakim zachodzą zmiany prawne skutkuje potrzebą stałego monitoringu legislacji.OAC analizuje prawodawstwo państwowe oraz unijne pod kątem wpływu regulacji na podmioty funkcjonujące w Trzecim Sektorze, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MiŚP najbardziej potrzebują wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii jakim […]

Źródło:

Monitoring Legislacji jest odpowiedzią Ośrodka Analiz Cegielskiego na wprowadzane oraz nowelizowane prawo obejmujące nowe sektory. Rozrastająca się ilość przepisów, a także tempo z jakim zachodzą zmiany prawne skutkuje potrzebą stałego monitoringu legislacji.
OAC analizuje prawodawstwo państwowe oraz unijne pod kątem wpływu regulacji na podmioty funkcjonujące w Trzecim Sektorze, małych i średnich przedsiębiorców oraz ich organizacje. Uznaliśmy, że to właśnie NGO i MiŚP najbardziej potrzebują wsparcia w tak trudnej i skomplikowanej materii jakim jest poruszanie się po meandrach ciągłych zmian legislacyjnych.


Wysoki standard prac Monitoringu Legislacji zawdzięczamy zespołowi złożonemu z prawników-praktyków (wykonujących zawody radcy prawnego i adwokata), akademików ze stopniami naukowymi oraz grupie młodszych analityków. Efekty pracy zespołu są publikowane w kwartalnych raportach, które charakteryzują się klarownością i syntetycznością, a także zawierają kompleksowe, interdyscyplinarne analizy.

Po więcej szczegółów zapraszamy na stronę Monitoringu Legislacji