Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Zapowiedź nowego wsparcia dla firm

calendar 18 grudnia 2020
W skrócie

WSPARCIE DO 2 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA FIRM DOTKNIĘTYCH RESTRYKCJAMI ZWIĄZANYMI Z EPIDEMIĄ W czasie Forum Przedsiębiorców Małopolski, które odbyło się 16 listopada br., wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin zapowiedział wdrożenie nowego programu pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami spowodowanymi koronawirusem. Najważniejszą zapowiedzią były wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 2 tys. złotych za każdą umowę o pracę lub umowę […]

Źródło: elements.envato.com
WSPARCIE DO 2 TYSIĘCY ZŁOTYCH DLA FIRM DOTKNIĘTYCH RESTRYKCJAMI ZWIĄZANYMI Z EPIDEMIĄ

W czasie Forum Przedsiębiorców Małopolski, które odbyło się 16 listopada br., wicepremier oraz minister rozwoju, pracy i technologii, Jarosław Gowin zapowiedział wdrożenie nowego programu pomocy dla branż dotkniętych restrykcjami spowodowanymi koronawirusem. Najważniejszą zapowiedzią były wypłaty z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości do 2 tys. złotych za każdą umowę o pracę lub umowę zlecenie.

Będzie to uzupełnienie już istniejących rozwiązań takich jak: zawieszenie składek ZUS czy wypłaty świadczenia postojowego. Zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności nałożone obostrzenia spowodowały czasowe wyłączenie około 30 form prowadzenia działalności gospodarczej.

Dla firm, które musiały całkowicie zawiesić swoją działalność jeszcze na obecnym posiedzeniu Sej-mu chcemy uzupełnić te dwa rozwiązania [tj. zawieszenie ZUS i wypłata postojowego- przyp. red.] o instrument nowy, mianowicie o wypłatę z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych kwoty do 2 tys. zł na każdy etat i każdą umowę zlecenie w branżach dotkniętych obostrzeniami

– zapowiedział wiceminister.

Jednak do wprowadzania nowej pomocy jest potrzebna notyfikacja Komisji Europejskiej, z uwagi na wy-czerpanie limitu pomocy de minimis.

W czasie Forum padły dość pesymistyczne słowa, że polskiej gospodarki nie stać już na kolejny pa-kiet pomocy rzędu 150 mld złotych, kwoty jaka została wypłacona w czasie pierwszej fali epidemii. Wicepremier powtórzył, że kolejny lockdown gospodarczy jest niepotrzebny. Jesteśmy w stanie wyjść na prostą, jeśli chodzi o walkę z koronawirusem bez takich radykalnych działań, jak te, które pamiętamy z wiosny – zaznaczył [1].

FUNDUSZ WSPARCIA KULTURY

Ponadto rząd jest w trakcie realizacji pomocy finansowej w ramach Funduszu Wsparcia Kultury na kwotę 400 mln złotych. Dotychczas zostały rozpatrzone pozytywnie wnioski 2064 podmiotów. W celu uzyskania przyznanych środków przyszli beneficjenci powinni zarejestrować się poprzez platformę: https:// fwk.witkac.pl/strona.

Środki mają zostać przekazane na zachowanie ciągłości artystycznej i utrzymanie miejsc pracy. Zgodnie z rozporządzeniem wsparcie finansowe jest przeznaczone na działalność kulturalną w dziedzinie teatru, muzyki lub tańca w tym polegającą na świadczeniu usług wspomagających tę działalność przez organizację zaplecza technicznego, na finansowanie lub refinansowanie wydatków ponoszonych w okresie od 12 marca do 31 grudnia 2020 r. [2]

Rekompensaty za straty poniesione w związku z czasowym zamknięciem wielu instytucji i nałożeniu obostrzeń obejmą do 40/50 procent udokumentowanych strat (jednak pomniejszone o wcześniejsze otrzymane wsparcie antycovidowe).

Kultura to jeden z najbardziej dotkniętych przez pandemię sektorów. Nie miał on dotychczas specjalnego funduszu wsparcia. Dobrze, że pojawiła się odpowiedź rządu, która być może uchroni przed upadkiem wiele instytucji.

[1] R. Grzyb, 2 tys. za każdy etat i umowę zlecenie z FGŚP – dla kogo, kiedy?, https://ksiegowosc.infor.pl/wiadomosci/4727817,2-tys-zl-na-kaz-dy-etat-i-umowe-zlecenie-z-FGSP-dla-kogo-kiedy.html, dostęp: 18.11.2020 r.

[2] Serwis Rzeczypospolitej Polskiej: https://www.gov.pl/web/kultura/ponad-dwa-tysiace-podmiotow-otrzyma-pomoc-z-funduszu-wspar-cia-kultury, dostęp: 18.11.2020 r.