Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Tarcza dla rozwoju

calendar 18 grudnia 2020
W skrócie

Wiceprezes Rady Ministrów, Jarosław Gowin, przedstawił na początku listopada br. tzw. Tarczę dla Rozwoju [1]. Planowane działania antykryzysowe obejmują: dofinansowanie kosztów stałych do 70% ich wysokości w przypadku spadku przychodów o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem, umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP w razie spadku dochodów o 30% (rozwiązanie dla przedsiębiorców korzystających już z Tarczy Finansowej PFR, których sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi), […]

Źródło:

Wiceprezes Rady Ministrów, Jarosław Gowin, przedstawił na początku listopada br. tzw. Tarczę dla Rozwoju [1].

Planowane działania antykryzysowe obejmują:
  • dofinansowanie kosztów stałych do 70% ich wysokości w przypadku spadku przychodów o 30% w porównaniu z poprzednim rokiem,
  • umorzenie subwencji z Tarczy Finansowej PFR dla MŚP w razie spadku dochodów o 30% (rozwiązanie dla przedsiębiorców korzystających już z Tarczy Finansowej PFR, których sektor nadal objęty jest restrykcjami sanitarnymi),
  • Tarczę Finansową PFR dla Dużych Firm – program przedłużony do marca 2021 r.,
  • pożyczki długoterminowe z gwarancją de minimis dla MŚP i płynnościową dla dużych firm,
  • świadczenie postojowe do wysokości 2080 zł,
  • zwolnienie ze składek ZUS wobec każdego pracownika w firmie,
  • małą dotację – do 5 tys. zł, jeżeli przychód z działalności w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do tego samego miesiąca kalendarzowego w roku 2019,
  • dofinansowanie do pensji pracownika około 2 tys. zł z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • zawieszenie opłaty targowej w 2021 r., ale gminy osiągające z jej tytułu przychody powyżej 10 tys. zł mogą liczyć na rekompensatę ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,
  • Politykę Nowej Szansy – wsparcie finansowe na opracowanie planu ratunkowego dla przedsiębiorców, których firmy wymagają restrukturyzacji.
Żródło: Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii, https://www.gov.pl/web/rozwoj- -praca-technologia/tarcza-dla-rozwoju-pomoze-firmom-dotknietym-skutkami-epidemii, dostęp: 8.11.2020 r.

Minister Rozwoju, Pracy i Technologii zapowiedział, że na wprowadzenie niektórych z powyższych propozycji musi zgodzić się Komisja Europejska. Liczy jednak na to, że KE „podejdzie zdecydowanie bardziej elastycznie do tych spraw w sytuacji, gdy cała Europa dotknięta jest gwałtownym wzrostem zakażeń”. Jednocześnie w programie „Gość Wydarzeń” na antenie Polsat News zapowiedział szereg rozwiązań niestosowanych do tej pory, które mają posłużyć „odbudowie i ponownemu rozwojowi polskiej gospodarki” [2].

[1] Serwis Rzeczypospolitej Polskiej, Tarcza dla Rozwoju pomoże firmom dotkniętym skutkami epidemii, https://www.gov.pl/web/rozwoj-pra-ca-technologia/tarcza-dla-rozwoju-pomoze-firmom-dotknietym-skutkami-epidemii, dostęp: 8.11.2020 r.

[2] Polsat News, Gość Wydarzeń – Jarosław Gowin i prof. Andrzej Fal, https://www.polsatnews.pl/wideo-program/gosc-wydarzen-jaroslaw--gowin-i-prof-andrzej-fal_6779251/, dostęp: 8.11.2020 r.