Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Jak rozstrzygnąć spór bez wyprawy do sądu? – szkolenie online

calendar 17 lutego 2021
W skrócie

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak rozstrzygnąć spór bez wyprawy do sądu” dotyczącym alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Szkolenie poprowadzą eksperci Ośrodka Analiz Cegielskiego, mgr Anna Jackowska oraz dr hab. Krzysztof Koźmiński. Wydarzenie organizowane jest na łamach projektu „W stronę wolności – Sąd Arbitrażowy przy Ośrodku Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego”. Na szkoleniu omówiona zostanie historia sądów arbitrażowych oraz pozycja jaką zajmują w polskim prawie. […]

Źródło:

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu „Jak rozstrzygnąć spór bez wyprawy do sądu” dotyczącym alternatywnych metod rozwiązywania sporów. Szkolenie poprowadzą eksperci Ośrodka Analiz Cegielskiego, mgr Anna Jackowska oraz dr hab. Krzysztof Koźmiński.

Wydarzenie organizowane jest na łamach projektu „W stronę wolności – Sąd Arbitrażowy przy Ośrodku Analiz Prawnych Gospodarczych i Społecznych im. Hipolita Cegielskiego”.

Na szkoleniu omówiona zostanie historia sądów arbitrażowych oraz pozycja jaką zajmują w polskim prawie. Będzie ono stanowić cenne źródło wiedzy zarówno dla organizacji pozarządowych jak i małych i większych przedsiębiorców, którzy wcześniej nie mieli do czynienia z sądownictwem alternatywnym bądź chcących poszerzyć na jego temat wiedzę. Postępowanie polubowne, pozasądowe rozwiązywanie sporów, w skrócie ADR (ang. Alternative Dispute Resolution) to metoda rozwiązywania konfliktów, która nie wymaga angażowania instytucji sądów.

Dużą zaletą postępowań polubownych z punktu widzenia organizacji pozarządowych i innych podmiotów są niskie koszty oraz krótki czas rozstrzygania spraw. Powszechnie spory rozwiązywane przez arbitra nie wymagają przeprowadzania licznych rozpraw, a więc odpadają nie tylko koszty samych postępowań, ale również wiele kosztów pobocznych, takich jak koszty przejazdów czy noclegów.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 17 lutego o godzinie 16:00 na platformie clickmeeting [link do spotkania]. Kolejne – 18 lutego o godzinie 10:00, na tej samej platformie [link do spotkania].