Aktualności

Rozwój dla Wspólnoty

back Wróć do publikacji

Monitoring Legislacji – Tzw. ustawa o dobrym samarytaninie

calendar 18 grudnia 2020
W skrócie

Na początku listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683). Uwagi, jeszcze na etapie projektu ustawy, zgłosił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców [1]. Wątpliwości, ale i niepokój wzbudziła regulacja stanowiąca podstawę do odmowy udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego, w przypadku naruszenia przez nich ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych […]

Źródło: elements.envato.com

Na początku listopada br. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683). Uwagi, jeszcze na etapie projektu ustawy, zgłosił Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców [1].

Wątpliwości, ale i niepokój wzbudziła regulacja stanowiąca podstawę do odmowy udzielenia przedsiębiorcom pomocy publicznej, w szczególności wsparcia finansowego, w przypadku naruszenia przez nich ograniczeń, nakazów i zakazów w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej ustanowionych w związku z wystąpieniem stanu epidemii [2]. Adam Abramowicz podkreślił, że „z uzasadnienia do projektu nie wynika, jakie cele ustawodawca chce osiągnąć poprzez tak daleko idące regulacje ani jakie ryzyka z tym mogą być związane”. Ponadto, mając na uwadze treść ustawy – Prawo przedsiębiorców [3], poselski projekt ocenić należy jako nieproporcjonalny, nieadekwatny, cechujący się nadmierną dolegliwością oraz mogący bardzo szybko doprowadzić do fali bankructw.

Jednakże tzw. ustawa o dobrym Samarytaninie została uchwalona. Uwagi Rzecznika MŚP nie zostały uwzględnione. Co więcej, kwestionowany fragment projektu zaostrzono.

W pierwotnej wersji przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie pomocy publicznej w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej na obszarze, na którym ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii zobowiązany był złożyć, pod rygorem odpowiedzialności karnej, oświadczenie o niekaralności za wskazany czyn stanowiący wykroczenie. Aktualnie natomiast zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że nie naruszył wspomnianych ograniczeń, nakazów i zakazów.

Rzecznik MŚP stwierdził, że powyższa zmiana prowadzi do:

„niewyobrażalnego naruszenia zasady pewności obrotu prawnego, bowiem o ile w przypadku ukarania (prawomocnego) przedsiębiorca ma tego świadomość, o tyle w przypadku samego faktu naruszenia (…) może się o tym dowiedzieć na długo po złożeniu przedmiotowego oświadczenia” [4].

Istotnym jest, że komentowana ustawa nie została do tej pory opublikowana w Dzienniku Ustaw. Okazuje się, że to działanie celowe, co, z oczywistych względów, krytykowane jest głównie przez środowisko medyczne.

Rzecznik rządu, Piotr Müller, na antenie Polskiego Radia 24 przyznał, że Senat wprowadził niejasne poprawki do tej ustawy, które przez pomyłkę kilkunastu posłów w czasie głosowań sejmowych zostały przyjęte [5]. Oznaczałyby one konieczność rozszerzenia wynagrodzeń dodatkowych (przeznaczonych dla będących na pierwszym froncie walki z COVID-19) na wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy jedynie potencjalnie mogą być narażeni na kontakt z koronawirusem, a nie to było celem regulacji.

[1] Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP przedstawia uwagi do projektu tzw. ustawy o dobrym Samarytaninie, https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-przedstawia-uwagi-do-projektu-tzw-ustawy-o-dobrym-samarytaninie/, dostęp: 20.11.2020 r.

[2] Art. 18 poselskiego projektu (art. 23 w ostatecznym brzmieniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 (druk sejmowy nr 683).

[3] Art. 67 i 68 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.).

[4] Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznik MŚP przedstawia Marszałkowi Senatu RP uwagi do uchwalonej 22 października 2020 r. tzw. ustawy o dobrym Samarytaninie, https://rzecznikmsp.gov.pl/rzecznik-msp-przedstawia-marszalkowi-senatu-rp-uwagi-do-uchwalonej-22-pazdziernika-2020-r-tzw-ustawy-o-dobrym-samarytaninie/, dostęp: 20.11.2020 r.

[5] Polskie Radio 24, Rzecznik rządu: ustawa covidowa w obecnym brzmieniu jest efektem pomyłki, https://www.polskieradio24.pl/5/1222/

Artykul/2618114, Rzecznik-rzadu-ustawa-covidowa-w-obecnym-brzmieniu-jest-efektem-pomylki, dostęp: 22.11.2020 r